Författararkiv: Anne Lundin

Lite rapport från broholmerträffen 18 juli

Ett litet gäng broholmer med hussar och mattar träffades 18 juli på Hundön vid Drottningholms slott utanför Stockholm. Hänsyn togs till smittskyddsrestriktionerna. 
De som träffades var:
Frode, född 2020
Arne, Idun (gul med svart mask) och Idun (röd) – alla födda under 2019 med bara några månaders skillnad
Hjalte, född 2017
Hundön är en kunglig gåva till hundar och hundägare  https://www.brukshunden.se/kunglig-gava-till-hundagare/

En vädjan till alla broholmerägare från Broholmerföreningen

Föreningens vädjan gäller röntgen för HD (höftledsdysplasi) och ED (armbågsdysplasi).

Till för ett par år sedan togs det ut en depositionsavgift när en broholmervalp såldes i Sverige eller Norge. Denna avgift förvaltades av Broholmerföreningen och betalades tillbaka till valpköparen då han/hon låtit röntga sin hund samt genomfört MH/BPH. Sedan den avgiften tagits bort ser vi tyvärr en minskning av antalet hundar som röntgas vilket är väldigt olyckligt.

2018 registrerades 36 broholmer i Sverige. Av dessa 36 är det endast 16 som är röntgade (44%). Av de 21 som föddes i Sverige 2018 är det bara 8 som är röntgade (38%).

Att röntga sin hund är av största vikt, framför allt om man har en så storväxt hund som broholmer. Om hunden visar sig ha HD eller ED kan man med hjälp av anpassad träning motverka att hunden får problem när den blir äldre. Det är också först när man röntgat sin hund som man bör belasta den lite tyngre rent fysiskt.

Förutom att det är viktigt för ägaren att veta statusen på sin hund är det en förutsättning för att uppfödare och hanhundsägare ska kunna utvärdera resultatet av aveln. En tik eller hanhund som lämnar efter sig en hög procent valpar med HD eller ED kanske inte bör användas i avel.

Det är också väldigt viktigt för broholmerrasens framtid. Rasen får fortfarande anses vara under rekonstruktion och det är väldigt viktigt att vi får in statistik gällande hälsa, exteriör och mentalitet. Det är avgörande för att vi ska kunna arbeta för att rasen i framtiden ska bestå av hundar som fungerar och mår bra.

Uppgifterna är lika viktiga oavsett om den enskilda individen ska användas i avel eller inte. Om en individ i en kull blir avelsgodkänd är det tveksamt om den kommer att bli attraktiv för avel om det inte finns statistik gällande hälsa, mentalitet och exteriör hos övriga kullsyskon.

Ovanstående gäller i stort sett för den mentala utvärderingen också (MH eller BPH). Det finns fortfarande platser kvar på Broholmerföreningens BPH söndagen 27 september.

Så ni som har hundar som är över 18 månader gamla, gör en insats för broholmerrasen och röntga era hundar! Dessutom får ni, som sagt, en chans att faktiskt förebygga att en eventuellt belastad hund får framtida problem.

Ta hand om er och ha en fortsatt fin sommar så hoppas vi att vi snart kan komma igång med lite aktiviteter igen.

BPH för broholmer 26-27 september 2020

Vårt tidigare planerade BPH 9-10 maj var vi ju tyvärr tvungna att ställa in. Vi gör ett nytt försök i höst och hoppas att det går att genomföra!

2018 registrerades rekordmånga broholmer i Sverige.

2020 är det dags för de flesta av dessa hundar att genomföra någon form av mental utvärdering, antingen MH (Mentalbeskrivning Hund) eller BPH (Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund).

Broholmerföreningen har därför bokat 26 och 27 september 2020 för BPH på Skaraborgs Kennelklubbs beskrivningsplan i Håkantorp utanför Vara.

Det innebär att broholmer kommer att ha förtur när det gäller platserna. Normalt bedömer man 8 hundar per dag så det finns plats för 16 broholmer. De platser vi ej fyllt med broholmer släpps till andra raser ca fyra veckor innan aktuellt datum.

Det går ännu inte att anmäla till denna helg men information kommer så snart anmälan öppnat.

Givetvis kan man själv anmäla sig till BPH hos någon annan arrangör eller välja MH om man föredrar det (mer information nedan).

Här finns en lista över arrangörer för BPH. Här hittar man planerade MH.

Vikten av utvärdering
För att en broholmer ska bli avelsgodkänd krävs att den är röntgad för HD (höftledsdysplasi) och ED (armbågsdysplasi). Hunden ska ha erhållit, minst, ett very good på en officiell utställning efter att den har fyllt två år och den ska, dessutom, ha genomfört MH eller BPH.

Även om man inte avser att avla på sin broholmer är det viktigt att alla som har möjlighet ändå gör ovanstående tester. Broholmer är en ras som fortfarande kan anses vara under rekonstruktion och det är väldigt viktigt att vi fortsätter att utvärdera så många hundar som möjligt.

MH eller BPH
Tidigare krävdes MH för att en broholmer skulle bli avelsgodkänd. Ansvaret för MH ligger hos Svenska Brukshundsklubben och är framtaget för att utvärdera brukshundar, även om alla raser kan delta.   Mer information om MH

2012 startade Svenska Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning, BPH, som är utformad för att passa alla raser och sedan några år likställer Broholmerföreningen BPH med MH när det gäller mental utvärdering.

Mer information om BPH hittar du i denna broschyr:
BPH – Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – bph_informationsbroschyr_a36

Vill man att hunden ska vara avelsgodkänd även efter Dansk Broholmerselskabs regler krävs fortfarande MH då BPH endast finns i Sverige.

Årsmöte 2020

Broholmerföreningens planerade årsmöte i mars blev ju inställt efter direktiv från SKK angående sammankomster.

SKK gav dispens för årsmöten fram till och med 31 augusti och alternativet var att genomföra  en förenklad variant på distans.

SKK har nu beslutat att ge generell dispens för klubbar med färre än 3000 medlemmar att skjuta på årsmötet till 2021 och då avhandla två verksamhetsår. Broholmerföreningen har valt detta alternativ vilket innebär att nuvarande styrelse sitter kvar ett år till.

Mer information från SKK angående detta hittar man här.

Inställt läger

Idag har Broholmerföreningens styrelse haft möte.

Gammelkroppa var inbokat för årets läger 11-13 september.

SKK:s restriktioner gällande sammankomster gäller till och med 31 augusti, alltså knappt två veckor innan lägret var planerat gå av stapeln.

För att inte behöva betala Gammelkroppa måste vi avboka vår vistelse där senast 14 dagar innan lägret, alltså innan SKK:s nuvarande restriktioner löper ut.

Tyvärr ser vi därför inte att vi kan fatta något annat beslut än att avboka.

Vi hoppas på ett 2021 med årsmöte, läger, utställningar och andra träffar. Vi har mycket att ta igen!

Styrelsen Broholmerföreningen