Broholmerföreningen anordnar BPH 25 september 2021

Broholmerföreningen ordnar BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning hund) för Broholmer lördag 25 september utanför Höör i Skåne. Vid många anmälda kan det bli aktuellt att vi även håller ett tillfälle dagen efter, 26/9. Beskrivningen kommer genomföras på en helt inhägnad gräsplan med ostört läge.

Info om hur och vart man anmäler kommer längre fram i år.
För att få gå BPH måste hunden ha fyllt 1år men det finns ingen övre gräns och det är värdefullt för rasen om så många hundar som möjligt mentalbeskrivs, dessutom är det väldigt intressant se hur ens hund reagerar i olika situationer. Vid funderingar om detta evenemang eller BPH i allmänhet går det bra kontakta Beatrice Bark på messenger eller mejl mentalkommitte1@broholmer.se 

Valberedningen söker – påminnelse!

Till dig medlem som önskar vara aktiv i vår trevliga förening eller vet någon annan som vill.       Du har fram till den 31 Januari 2021 på dig att nominera dig själv eller annan lämplig person, till styrelseuppdrag i Broholmerföreningen. Poster som skall gå till omval eller nyval är följande:

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
övriga ledamöter, Suppleanter, Revisorer och Revisorsuppleanter.

För information om vad en post i vår styrelse kan innebära, kan följande två kontaktas: Anne Lundin på viceordforande@broholmer.se eller Annika Schröder på sekreterare@broholmer.se

Förslagen till val enligt ovan, skall sändas till Valberedningen valp.broholmer@gmail.com och innehålla vilken funktion som avses, namn och kontaktuppgift, en kort presentation och uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Sammankallande valberedare

Eva Käll