Årets Broholmer

Likt många andra ras och specialklubbar har även Broholmerföreningen utmärkelsen årets utställningshund. Syftet med utmärkelsen är, förutom att ha en trevlig tävling inom föreningen, att få fler att ställa ut på utställningar och därmed visa upp vår härliga ras och sprida kunskap om rasen.

Poängberäkningen beskrivs i dokumentet nedan och beräknas per kalenderår.
Poängberäkning Årets Utställningshund v1.1

För att få med din hunds resultat mailar du dina resultat till arets.broholmer@broholmer.se

Maila hundens reg.nr, vilken utställning det gäller, datum för utställningen och resultat.

Det är ditt ansvar som hundens ägare att meddela resultatet för att det ska registreras till årets utställningshund.

Vid kommande årsmöte presenteras resultaten och hundarna premieras med ett pris.