FAQ – Vanliga frågor om Broholmer

Allmänt om broholmer

Vad för slags hund är en broholmer?

Broholmer är en stor, lugn, godmodig, vänlig och älskvärd hund. Det är en ypperlig familjehund som oftast går mycket bra ihop med barn och andra husdjur. Som gårdvar vaktar hunden och skyddar de sina. En broholmer trivs bäst när den får vara med sin familj och tycker inte om att lämnas ensam långa stunder.

Broholmer tillhör kanske inte de mest lättlärda hundraserna, men med kärlek och tålamod kan man lära dem mycket och de finns representerade inom de flesta olika hundsporter.

Fullvuxen Broholmer (Leo)

Finns det några speciella sjukdomar eller andra problem, som broholmer är särskild drabbad av?

Broholmer är en väldigt frisk ras, både fysiskt och mentalt, mycket tack vare det stränga avelsprogram som bedrivits. DKK och Dansk Broholmerselskab har ett strikt avelsprogram (se Avelsregler för Broholmer).

Dansk Broholmerselskab ger certifikat till avkomma efter hundar som, utöver baskraven från DKK, uppfyller Broholmerselskabets etiska och sundhetsmässiga avelsregler.

Många broholmervalpar blir kraftigt bilsjuka. Detta problem verkar dock, i de flesta fall, gå över när hunden är 1-2 år.

Som hos de flesta stora raser förekommer det höftledsdysplasi och armbågsdysplasi men eftersom en stor del av broholmer röntgas, och det finns restriktioner på vilka hundar som får användas för avel, är förekomsten förhållandevis låg.

På senare tid har man upptäckt förekomst av aortastenos i rasen och Dansk broholmerselskab samt Broholmerföreningen rekommenderar därför att hundar som ska användas i avel scannas för detta innan parning.

Några broholmerhundar får godartade fettknutor (hudtumörer), särskilt som äldre.

Broholmer mognar sent, både fysiskt och psykiskt, och det är inte ovanligt att hunden inte uppnår sin fulla kroppsbredd förrän vid närmare fyra års ålder.

Hur länge lever i genomsnitt en broholmer?

Statistiken är inte tillförlitlig, eftersom få har rapporterat sin hunds bortgång. Ett genomsnitt kan ligga på 8-10 år, några enstaka broholmer har blivit 13 år. Som för alla stora hundraser är det inte en fördel att vara störst när det kommer till livslängden.

Om att skaffa en broholmer

Hur kan jag lättast få träffa en broholmer?

Kontakta någon  i styrelsen (länk till kontaktsidan). Av oss kan du få upplysning om var den närmaste broholmern finns och kontaktinformation till ägaren. De flesta broholmerägare välkomnar besök av intresserade.

Du kan även delta i någon av våra ”gåturer”, eller något annat arrangemang, som vi annonserar ut under Nyheter och under Aktiviteter här på hemsidan.

Jag har tänkt skaffa en broholmer. Hur går jag till väga?

Sedan den 1 mars 2014 i Norge och 29 december 2014 i Sverige har det blivit svårare för oss att importera valpar från bland annat Danmark eftersom EU kräver Rabiesvaccinering för valpar. Tillgången på valpar i Sverige och Norge är ganska begränsad och vi rekommenderar att du anmäler dig till vår valpförmedlare. Medlemskap fordras, (även Danska Broholmerselskabets och Broholmer Finlands medlemskap är giltigt för att stå på valplistan).

Se mer under Köpa valp och Importera valp.

Kontakta vår valpförmedlare för hjälp valpformedlare@broholmer.se

Måste man vara medlem i den svenska och/eller danska föreningen för att få köpa en hund?

Nej, det måste man inte. Vi rekommenderar dock att man, som svensk ägare, åtminstone är medlem i den svenska föreningen, bland annat för att ta del av nyheterna kring rasen och bli en del av det sociala nätverk som vi broholmerägare utgör.

Om att äga en broholmer

Kräver den mycket plats?

Broholmer är, trots sin imponerande storlek, lätt att ha inomhus då hunden gärna ligger ner. Man får dock vänja sig vid att ta stora kliv, då en broholmer knappt lyfter på huvudet då man försöker passera den. Det är oftast inte en hund som flänger omkring och hoppar runt i möbler. Broholmer bör, p.g.a. sin tyngd, helst inte gå för mycket i trappor innan den växt klart, så hiss bör det finnas om man bor högt upp i hyreshus. Eftersom broholmer är en ras ursprungligen avlad för att vakta trivs rasen  bäst med tillgång till trädgård

Äter en så stor hund inte väldigt mycket? Och behöver den mycket motion?

Det beror förstås på aktivitetsnivån och storleken men en broholmer äter inte mer än andra stora raser. De flesta broholmer är inga matvrak. På grund av sin tyngd bör de inte motioneras för hårt innan de växt klart. Som vuxna behöver broholmer, precis som andra raser, få röra sig för att hålla sig i form. Det är viktigt att en hund av denna storlek har en muskulatur som orkar hålla ihop kroppen.

Skäller broholmer mycket?

Eftersom broholmer är en vakthund, skall den skälla när det kommer främmande. De flesta broholmer skäller när det finns något att varna för men står inte och skäller ”i onödan”.

Jag skulle vilja avla på min tik. Hur skall jag gå tillväga?

Se vidare information: Avelsregler, Fler hundar i avel
samt Uppfödning och depositionsavgift.

Har du fler frågor kontakta oss gärna!