Fakta om Broholmer

Mofflan
Foto Göran Borglin

Broholmer tillhör gruppen Molosser/Mastiffer och är en stor och mycket kraftig hund. Hanar ska vara cirka 75 centimeter höga och väga 50 till 70 kilo. Tikarna ska vara ca 70 centimeter höga och väga 40 till 60 kilo. Med tanke på storleken är det tur att rasen framförallt präglas av sin godmodighet. Rasen ska vara mycket lugn, vänlig, och robust.

Trots sitt älskvärda lynne, är rasen också en utmärkt vaktande gårdshund. Broholmeren har kort päls och finns i tre färger; Rödgul, gul med svart mask och svart. Broholmer är en gammal dansk hundras med anor från 1500-talet. Den avlades fram som en korsning mellan engelsk Mastiff och inhemska stora raser. Hunden har använts både som vakthund, jakthund, draghund och boskapshund.

Under en period använde man Broholmer som ammor till lejonungar på Zoo. Den svarta har även använts som vakthund på Tivoli i Köpenhamn.

Broholm Slott
I mitten av 1800-talet började hovjägmästare Sehestad på godset Broholm på den danska ön Fyn ett avelsarbete med rastypiska individer. Hunden fick så småningom namnet Broholmer efter godset.

Men detta var hundar som krävde mycket mat och efter krigen var rasen kraftigt decimerad genom nöd, sjukdomar och inavel. Efter 1950-talet räknades rasen som utdöd. 1974 gav sig kynologer i kast med ett restaureringsarbete. Man finkammade landet efter hundar som hade gammalt broholmerblod i ådrorna och man bedrev en mycket målmedveten avel. 1982 blev rasen officiellt godkänd som ras igen.

Arbetet med att få fram en ”äkta broholmer” har medfört att ägandeskap och avel har kantats av stora restriktioner och det rådde länge exportförbud. Broholmerselskapet har i Danmark fått uppgiften att övervaka att alla regler efterföljs och ett av syftena med att bilda en svensk Broholmerförening var att skapa ett avtal med den danska motparten för att underlätta för ett avelsarbete i Sverige.

I dag uppgår rasen till drygt 1000 individer, främst i Danmark, men även i intilliggande länder; främst Tyskland och Nederländerna men även i Finland, Estland, Ryssland och Norge. Förhoppningsvis är det snart fler som får upp ögonen för denna majestätiska hund med den fantastiska mentaliteten.

** Se även vår sammanställning av vanliga frågor om rasen.