Dansk Broholmerselskab

Dansk Broholmerselskabs har haft stor betydelse för rasen. År 1974 började rekonstruktionsarbetet för rasen Broholmer. I början stod Dansk Kennel Klub (DKK) för avelsplanläggningen. Sedan 1997 Broholmerselskabet ett samarbetsavtal med DKK och som specialklubb för rasen har de det övergripande ansvaret för avelsarbetet.

Avtalet innebär bland annat att endast de hundar vars föräldrar blivit avelsgodkända (se avelsregler) med godkänt resultat, får dansk stambok.

Broholmerföreningen har ingått ett avtal med Dansk Broholmerselskab om avelssamarbete, med syftet att fortsätta det viktiga rekonstruktionsarbetet och bevara rasen ren. Broholmerföreningen kommer därför att verka för att liknande restriktioner för aveln, som finns i Danmark, skall användas i Sverige.

Bli medlem

Vill du bli medlem även i den danska föreningen gör du så här: Gå in på Broholmerselskabets hemsida och följ därefter instruktionerna. Ett medlemskap kostar (2018) 68 euro och 34 euro för familjemedlemmar. SWIFT-kod: DABADKKK, IBAN no: DK8930004548153883

Läs mer om Dansk Broholmerselskab på www.broholmeren.dk.