Uppfödning

Uppfödning
Enligt SKK:s regler kan man föda upp och registrera två kullar innan man måste ansöka om kennelnamn.

I Broholmerföreningen har vi en ”intresselista” där de som är intresserade av att köpa en broholmer kan ställa sig. Listan administreras av formedlare@broholmer.se. När man planerar att para en tik är det bra om broholmerförmedlaren informeras om detta.

Vi ser gärna att den planerade parningen även publiceras på vår hemsida, uppgifterna mejlas till suppleant1@broholmer.se

Om man har en avelsgodkänd hund, är medlem i Broholmerföreningen Sverige/Norge eller  Broholmerselskabetet och vill ha hjälp med att hitta en lämplig partner kan man kontakta Avlsrådet i danska Broholmerselskabet. Mejladress: avlsraadet@broholmeren.dk

Broholmerregistret
Broholmer är fortfarande en ras med få individer och en snäv avelsbas. Genom ett seriöst avelsarbete är rasen förhållandevis frisk och det är viktigt att vi fortsätter arbeta för att det ska förbli så.

Broholmerföreningen försöker att ha ett så komplett och uppdaterat register som möjligt över de broholmer som finns i Sverige och Norge. Registret är ett viktigt verktyg i rasklubbens arbete för att utveckla och bevara rasen.

När en kull broholmervalpar säljs vill vi att uppfödaren skickar uppgifter till registret om valparnas kön, registreringsnummer och nya ägare.

När en broholmer har genomfört någon av de tester som krävs för avelsgodkännande är vi tacksamma om ni ägare skickar in uppgifter gällande detta så att vi kan uppdatera registret. Det gäller röntgen för HD/ED, utställningsresultat samt genomfört MH eller BPH. Eftersom scanning för aortastenos rekommenderas för avel vill vi även ha information om hunden är scannad.

Vi är också tacksamma om vi får information om andra saker som kan ha betydelse för rasen generellt, t ex om en hund har drabbats av cancer, spondylos, OCD, allergi eller hjärtsjukdomar.

Hundregistret är inte offentligt och de uppgifter som registreras där är enbart till för rasklubbens arbete.

Ansvarig för hundregistret är Maria Ohlsson och hennes mejladress är hundregistret@broholmer.se

Matadoravel
Så här skriver SKK angående matadoravel:

”Matadoravel innebär ett överutnyttjande av ett enskilt avelsdjur, oftast en hanhund. Resultatet blir att denna individ får stort inflytande på populationen och att den potentiella avelsbasen kraftigt underutnyttjas.

Genom matadoravel ökar risken för att okända sjukdomsgener får stor spridning i populationen och den genetiska variationen minskar.

SKK rekommenderar att det maximala antalet avkommor till ett avelsdjur inte överstiger 5% av den totala registreringssiffran under fem år”. NKK har samma rekommendation.

Denna aspekt är extra viktigt att ta hänsyn till när det gäller en numerärt liten ras som broholmer.

DKK har samma rekommendation angående detta som SKK och för broholmerrasens del innebär det, i Danmark, högst 43 valpar efter en individ.

Det registreras betydligt fler broholmer i Danmark än i Sverige och Norge varför antalet avkomma efter varje enskild broholmer i Sverige bör ligga betydligt lägre.

Om man funderar på att låta sin hund ingå i avel, men saknar erfarenhet, så finns det mycket information och kunskap att hämta genom SKK.

Nedan finns några användbara länkar:
Information om avel och uppfödning:
http://skk.se/sv/uppfodning/avel-och-uppfodning/

SKK:s uppfödarutbildning:
http://skk.se/sv/uppfodning/utbildning-for-uppfodare/

SKK:s uppfödarutbildning på distans:
http://skk.se/sv/uppfodning/utbildning-for-uppfodare/SKKs-nya-uppfodarutbildning-pa-distans/

Broschyr: Att föda upp hundar inom Svenska Kennelklubben:
http://skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/Broschyrer/Att-foda-upphundar-i-skk-J26.pdf

Bok: Hunduppfödning i teori och praktik:
https://www.skk.se/sv/uppfodning/avel-och-uppfodning/genetik-och-avel/hundavel-ny-bok/

Information till valpköpare

Broholmerrasen får fortfarande anses vara under uppbyggnad och det är därför extra viktigt att andelen individer som utvärderas mentalt, hälsomässigt och exteriört hålls på en hög nivå.

Som uppfödare är det viktigt att man försäkrar sig om att de personer man säljer valp till är medvetna om vårt gemensamma ansvar för rasens fortsatta utveckling.

I nedanstående länk finns ett exempel på information till valpköpare. Informationen innehåller både fakta och personliga åsikter. Det är fritt fram att låna bitar ur texten om man anser något vara användbart. Valpinformation