Rasmonterkommitté

 

Per Schröder-Hörnell
Ordförande/sammankallande
kassor@broholmer.se

 

 

 

Rasmonterkommitté
Rasmonterkommitténs ordförande/sammankallande utses av styrelsen och arbetar direkt under styrelsen. Denna person kan efter styrelsens godkännande knyta till sig ett antal personer.

Arbetsuppgifter
Rasmonterkommittén ska svara för att:

 • Ha kontakt med SKK gällande bokning av monterplats och biljetter.
 • Få fram representanter för rasen. De hundar som bemannar montern ska vara sunda och mentalt stabila.
 • Göra ett schema över bemanningen av montern.
 • Det finns kontaktuppgifter i montern i händelse av att det uppstår problem.
 • Inhandla det material som behövs för att göra montern trevlig och lockande.
 • Förbereda montern genom att se till att den är trevlig och överskådlig, se till att det finns faktablad med aktuell och korrekt information om rasen.
 • Montern hålls städad under hela evenemanget.
 • Alla inventarier plockas ned efter sista monterdagen och att inget lämnas kvar.
 • Rasen representeras på rasparaden.
 • Tillsammans med kassör utarbeta förslag till budget för kommittén.
 • Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan lämnas till föreningens sekreterare i god tid innan årsmötet.