Valberedning

Föreningens valberedning väljs vid årsmötet och består av tre personer, varav en är sammankallande.

Calle Jonsson, sammankallande, 070-351 14 84
Åsa Ström 070-714 43 34
Eva Käll 070-838 02 22

E-post: valberedning@broholmer.se