Planerade/genomförda parningar

Vill du publicera en parning på sidan, mejla till suppleant1@broholmer.se

För att en parning ska få annonseras på föreningens hemsida ska uppfödaren följa SKK:s krav när det gäller uppfödning samt försäljning. För uppfödare i Norge gäller att man följer NKK:s krav. Uppfödaren ska, dessutom, vara medlem i Broholmerföreningen.

Länk till SKK:s grundregler. Länk till NKK:s grundregler.

De hundar som läggs ut på sidan ska, dessutom, följa de krav Broholmerföreningen ställer för att hunden ska vara avelsgodkänd.

För att uppfylla de krav Broholmerföreningen ställer för avel ska hunden vara röntgad för HD/ED, utställd med, minst, very good på en officiell utställning (efter att hunden fyllt två år) samt ha genomfört MH eller BPH. För att en parning ska annonseras på Broholmerföreningens hemsida och förmedlas via vår valplista krävs det att båda hundarna är avelsgodkända vid parningstillfället.

Utförligare information om vilka krav Broholmerföreningen ställer för avel finns på sidan Avelsregler.

Om hunden är registrerad i annat land än Sverige eller Norge ska hunden vara avelsgodkänd enligt de regler Dansk Broholmerselskab eller deras samarbetspartner i respektive land ställer.

För de upplysningar (t ex scanning för aortastenos) som inte finns officiellt registrerade på SKK eller NKK behöver föreningen en kopia för att parningen ska få annonseras på sidan. Detta gäller även för de hundar som har resultat gällande HD/ED-röntgen, utställning och mentalbeskrivning registrerade i andra länder än Sverige eller Norge.

GENOMFÖRDA PARNINGAR


Troya
Födelsedatum 20190919
Registreringsnummer SE55183/2019
Höjd och vikt 65cm 40kg
Resultat röntgen HD/ED B/B 0/0
Information om genomfört MH
BPH genomfört med godkänt skott
Utställningsresultat: Excellent på exteriörbedömning


SE UCh NO UCh Bjerregaards Frode
Född 170728
SE55263/2017
Höjd 77 cm, vikt 62 kg
Röntgen: HD A, ED 0
BPH genomfört
Dansk mentalbeskrivelse genomförd
Exteriörbeskriven
Kontaktuppgifter:
Michaela Larsson
072-2445876
Michaela.junsele@gmail.com

Parning genomförd 18 och 20 september


N UCH Signe
Född: 2018-04-12
DK06595/2018
Höjd: 72cm, vikt: 54kg
Röntgen: HD/A ED/0
MH med skott genomfört
Scannad fri från aortastenos
Excellent med CK och stort Cert
Utställd med Very Good för godkänd Broholmerdomare Hanne Laine Jensen


SE Uch Brohammershöjs Gunnar
Född: 2017-10-04
Regnr SE52789/2020
Höjd 78cm, vikt 70kg
HD A,ED O
Genomförd BPH med skott
Excellent av godkänd Broholmerdomare 5ggr
Scannad utan anmärkning för aorta stenos
Kontakt: Aud Sommer, Elverum, Norge
+47 400 48 757
lundesommer@gmail.com

PLANERADE PARNINGAR
–