Planerade/genomförda parningar

Vill du publicera en parning på sidan, mejla till suppleant4@broholmer.se

För att en parning ska få annonseras på föreningens hemsida ska uppfödaren följa SKK:s krav när det gäller uppfödning samt försäljning. För uppfödare i Norge gäller att man följer NKK:s krav. Uppfödaren ska, dessutom, vara medlem i Broholmerföreningen.

Länk till SKK:s grundregler. Länk till NKK:s grundregler.

De hundar som läggs ut på sidan ska, dessutom, följa de krav Broholmerföreningen ställer för att hunden ska vara avelsgodkänd.

För att uppfylla de krav Broholmerföreningen ställer för avel ska hunden vara röntgad för HD/ED, utställd med, minst, very good på en officiell utställning (efter att hunden fyllt två år) samt ha genomfört MH eller BPH. För att en parning ska annonseras på Broholmerföreningens hemsida och förmedlas via vår valplista krävs det att båda hundarna är avelsgodkända vid parningstillfället.

Utförligare information om vilka krav Broholmerföreningen ställer för avel finns på sidan Avelsregler.

Om hunden är registrerad i annat land än Sverige eller Norge ska hunden vara avelsgodkänd enligt de regler Dansk Broholmerselskab eller deras samarbetspartner i respektive land ställer.

För de upplysningar (t ex scanning för aortastenos) som inte finns officiellt registrerade på SKK eller NKK behöver föreningen en kopia för att parningen ska få annonseras på sidan. Detta gäller även för de hundar som har resultat gällande HD/ED-röntgen, utställning och mentalbeskrivning registrerade i andra länder än Sverige eller Norge.

GENOMFÖRDA PARNINGAR

Dräktighet konstaterad


NO UCH SE UCH Broholmerskogens Thelma
Född: 2019-03-31
NO40732/19
HD: A / ED:0
Höjd 69 cm. vikt 48 kg
Gjennomfört mentalbeskrivning med skott
Excellent för 4 danska domare som avelsgodkänner broholmer i Danmark.
1 CACIB
Scannad fri för aortastenos
Gentestet för färg


Toke
Född 2019-03-27
SE26667/2019
Höjd 72 cm. Vikt 54 kg
HD A/ED 0
BPH med skott
Exellent med CK, samt excellent av Carsten Birk som avelsgodkäner broholmer i Danmark.
Scannad fri för aortastenos

Kontakt: Anniken Sander
Broholmerskogens kennel
annikensander@hotmail.com
0047 90522825

 

PLANERADE PARNINGAR
–