Avelsregler

För att valparna i en kull ska kunna registreras i SKK eller NKK (och därmed officiellt räknas som renrasiga broholmer) ska SKK:s eller NKK:s  grundläggande krav, när det gäller avel, uppfyllas:

Enligt SKK har broholmer hälsoprogram enligt nivå två gällande höftledsdysplasi. Det innebär att hunden ska vara röntgad för att gå i avel men det ställs inga krav på vilket resultat röntgen visar.

http://skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/Broschyrer/Avel-a5_webb-2015.pdf

Broholmerföreningen Sverige/Norge:s avelskrav:

För att en broholmer ska bli avelsgodkänd av Broholmerföreningen ska den ha röntgats för höftledsdysplasi (HD) och armbågsdysplasi (ED). Hunden ska ha fått minst ”Very Good” på en officiell utställning efter att den har fyllt två år. Hunden ska, dessutom, ha genomfört mentalbeskrivning (MH)  eller Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH).

Broholmerföreningen rekommenderar också att de hundar som ska gå i avel scannas för aortastenos.

För att en parning ska annonseras på Broholmerföreningens hemsida och förmedlas till föreningens valplista gäller, förutom ovanstående, följande:

Ägaren av tiken ska vara medlem i Broholmerföreningen.

En hund som är röntgad för HD med resultat B, eller sämre, ska paras med en hund som är röntgad med resultat A

En hund som är röntgad för ED  med resultat 1, eller sämre, ska paras med en hund som är röntgad med resultat 0

En hund som är scannad med konstaterad aortastenos bör ej gå i avel. En hund som diagnostiseras befinna sig i gråzon ska paras med en hund som är scannad fri från aortastenos.

OBS! BPH gäller för att få hunden avelsgodkänd av Broholmerföreningen Sverige/Norge. I Danmark godtas enbart MH för avelsgodkänning.

Danska Broholmerselskabets avelskrav:
För att ingå i Danska Broholmerselskabets avelshundregister ska hunden uppfylla DKKs grundkrav som är:

  •  Vara bedömd ”Very Good” på en utställning av en av DKKs utvalda domare. Bedömningen ska ha skett efter att hunden är 24 månader.
  • Ha känd HD/ED status efter godkänd röntgenfotografering.
  • Genomfört MH i en ålder av 10-36 månader. BPH gäller inte för att hunden ska bli avelsgodkänd enligt Dansk Broholmerselskab.

Om hunden dessutom uppfyller nedanstående krav får den tillägget ”Denna hund är avlad efter Broholmerselskabet och DKK:s rekommendationer”

Nedan finns en sammanställning över de moment som ingår i respektive mentalbeskrivning och vad det momentet motsvaras av i den andra mentalbeskrivningen.
Svenskt MH Dansk mentalbeskrivelse