Avelsregler

För att valparna i en kull ska kunna registreras i SKK eller NKK (och därmed officiellt räknas som renrasiga broholmer) ska SKK:s eller NKK:s  grundläggande krav, när det gäller avel, uppfyllas:

Enligt SKK har broholmer hälsoprogram enligt nivå två gällande höftledsdysplasi. Det innebär att hunden ska vara röntgad för att gå i avel men det ställs inga krav på vilket resultat röntgen visar.

http://skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/Broschyrer/Avel-a5_webb-2015.pdf

För att en parning ska annonseras på Broholmerföreningens hemsida och förmedlas till föreningens valplista gäller att båda hundarna är avelsgodkända vid parningstillfället.

Broholmerföreningen rekommenderar också att de hundar som ska gå i avel scannas för aortastenos.

För att en parning ska annonseras på Broholmerföreningens hemsida och förmedlas till föreningens valplista gäller, förutom ovanstående, att tikägaren är medlem i Broholmerföreningen.

Röntgen för HD/ED
För att resultatet av röntgen för HD/ED ska registreras officiellt ska hunden vara minst 12 månader gammal. De flesta väntar med röntgen till ca 18 månader för att hunden ska vara lite mer färdigväxt. Det är dock bra att inte vänta för länge eftersom röntgenresultatet är viktigt för hundägaren. Har hunden felfria höfter och armbågar kan man belasta hunden lite mer fysiskt om man vill det. Har hunden HD eller ED kan man, med anpassad träning, förebygga att hunden får problem.

Man röntgar vanligtvis för HD och ED samtidigt. När man beställer tid hos veterinär säger man att röntgenplåtarna ska skickas till SKK för avläsning. Veterinären uttalar sig då normalt inte om plåtarna utan resultatet publiceras på aktuell hunds sida på SKK:s Hunddata.

Som felfria höfter räknas A och B medan C till E räknas som höftledsdysplasi i stigande grad.

Som felfria armbågar räknas enbart grad 0 medan grad 1 till 3 räknas som armbågsdysplasi i stigande grad.

En hund som är röntgad för HD med resultat C, eller sämre, ska paras med en hund som är röntgad med resultat A

En hund som är röntgad för ED  med resultat 1, eller sämre, ska paras med en hund som är röntgad med resultat 0

MH och BPH
Svenska Brukshundsklubben har ansvar för Mentalbeskrivning Hund som ursprungligen är utformat för bruksraserna.  För att genomföra ett MH ska hunden vara minst 12 månader. Broholmer mognar dock väldigt sent och det kan vara lämpligt att vänta till hunden är, minst, 18 månader eller kanske, till och med, två år innan man anmäler den. Datum för MH samt anmälan hittar man här.

SKK har utformat Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund för att passa samtliga raser och Broholmerföreningen anser att det är en beskrivning som passar broholmer bättre än MH. Föreningen jämställer därför BPH med MH när det gäller krav för avel. För att genomföra ett BPH ska hunden vara minst 12 månader. Broholmer mognar dock väldigt sent och det kan vara lämpligt att vänta till hunden är, minst, 18 månader eller kanske, till och med, två år innan man anmäler den

OBS! BPH gäller för att få hunden avelsgodkänd av Broholmerföreningen Sverige/Norge. I Danmark godtas enbart MH för avelsgodkänning. För att bli avelsgodkänd i Danmark krävs att MH är genomfört innan hunden fyller tre år.

Arrangörer för BPH hittar du här.

Scanning för aortastenos
En hund som är scannad med konstaterad aortastenos bör ej gå i avel. En hund som diagnostiseras befinna sig i gråzon bör paras med en hund som är scannad fri från aortastenos.

Danska Broholmerselskabets avelskrav:
För att ingå i Danska Broholmerselskabets avelshundregister ska hunden uppfylla DKKs grundkrav som är:

  •  Vara bedömd ”Very Good” på en utställning av en av DKKs utvalda domare. Bedömningen ska ha skett efter att hunden är 24 månader.
  • Ha känd HD/ED status efter godkänd röntgenfotografering.
  • Genomfört MH i en ålder av 10-36 månader.

Om hunden dessutom uppfyller nedanstående krav får den, i Danmark, tillägget ”Denna hund är avlad efter Broholmerselskabet och DKK:s rekommendationer”

Nedan finns en sammanställning över de moment som ingår i Danmark och Sveriges mentalbeskrivningar och vad det momentet motsvaras av i det andra landets mentalbeskrivning.
Svenskt MH Dansk mentalbeskrivelse