Avelsregler

För att valparna i en kull ska kunna registreras i SKK (och därmed officiellt räknas som renrasiga broholmer) ska SKK:s grundläggande krav, när det gäller avel, uppfyllas:

http://skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/Broschyrer/Avel-a5_webb-2015.pdf

Broholmerföreningen Sverige/Norge:s avelskrav:

För att hunden ska bli avelsgodkänd av Broholmerföreningen ska den ha röntgats för höftledsdysplasi (HD) och armbågsdysplasi (ED). Hunden ska ha fått minst ”Very Good” på en officiell utställning. Hunden ska dessutom ha genomfört mentalbeskrivning (MH)  eller Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH).

OBS! BPH gäller för att få hunden avelsgodkänd av Broholmerföreningen Sverige/Norge. I Danmark godtas enbart MH för avelsgodkänning.

Broholmerföreningen rekommenderar dessutom att hunden scannas för aortastenos då detta är ett problem som har börjat uppmärksammas i rasen.

För att parning och valpar ska få annonseras på Broholmerföreningens hemsida ska uppfödaren följa de regler SKK ställer när det gäller uppfödning och försäljning. Detta gäller också för att utnyttja föreningens valpförmedling. Hundarna ska, givetvis, uppfylla de krav Broholmerföreningen ställer för avel.

När röntgen är gjord och MH/BPH är genomförd ska kopior av resultaten skickas till Broholmerföreningens kassör för att depositionsavgiften ska betalas tillbaka. Mer om detta kan du läsa under rubrik ”uppfödning och depositionsavgift”.

För danskfödda hundar ska ägaren skicka kopior både till sin uppfödare i Danmark och till Broholmerföreningen Sverige/Norge.

Röntgen kan göras på de flesta veterinärkliniker. Det är viktigt att säga till att röntgenplåtarna ska skickas in till SKK för avläsning. Det är först då resultatet blir officiellt.

MH och BPH kan göras från det att hunden har fyllt 12 månader. Det kan dock vara lämpligt att vänta några månader ytterligare eftersom broholmer är en ras som mognar sent. MH anordnas av Svenska Brukshundklubben:
http://www.brukshundklubben.se/hundar/mentalbeskrivning-mh/

BPH anordnas av både lokala kennelklubbar och privata utförare:
http://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/Anmalan/

En del uppfödare anordnar MH för hela kullen men om så inte är fallet kan man själv anmäla sig via SBK.

Danska Broholmerselskabets avelskrav:
För att ingå i Danska Broholmerselskabets avelshundregister ska hunden uppfylla DKKs grundkrav som är:

•  Vara bedömd ”Very Good” på en utställning av en av DKKs utvalda domare
•  Ha känd HD/ED status efter godkänd röntgenfotografering. Det totala indexet för tik och hane ska vara minst 200.
•  Genomfört MH i en ålder av 10-36 månader

Danska Broholmerselskabets avelshundregister ger upplysningar om huruvida:
•  Hunden är hjärtscannad
•  Hunden har genomgått sundhetstest
•  Hunden är mentalbeskriven
•  Hunden är exteriörbeskriven eller utställd med godkänt resultat.

Alla hundarna i danska avelsregistret ingår i avelsarbetet, Y-nummer ges till avkomma efter föräldrar som finns i detta register. Danska Broholmerselskabet ger certifikat till avkomma efter hundar, som utöver baskraven från DKK, uppfyller Broholmerselskabets etiska och
sundhetsmässiga avelsregler:

•  Föräldrarnas samlade HD index ska vara minimum 200 vid parningstillfället
•  HD status ska vara A, B eller C. En hund med status C ska paras med en hund med status A
•  ED status ska vara 0 eller 1. En hund med status 1 ska paras med en hund med status 0
•  Inavelsprocenten på parningen får inte överstiga 6,25 procent på 3 led,
•  Föräldrarna ska ha genomfört DKKs mentalbeskrivning
•  Föräldrarna ska ha genomfört Broholmerselskabets exteriörbeskrivning alternativt fått ”very good” av en godkänd domare.
•  Föräldrarna ska vara hjärtscannade hos en medlem av EKKOgruppen med status fri eller råzon.
•  Sundhetsattest ska sändas till sundhetskommittén

En hund, som uppfyller DKKs baskrav samt Broholmerselskabets etiska och sundhetsmässiga krav får beteckningen ”Avelskorad i Broholmerselskabet”.

Det svenska ”mentalbeskrivning hund” och det danska ”mentalbeskrivelse” är väldigt lika varandra men det finns vissa skillnader.

Nedan finns en sammanställning över de moment som ingår i respektive mentalbeskrivning och vad det momentet motsvaras av i den andra mentalbeskrivningen.
Svenskt MH Dansk mentalbeskrivelse