Broholmerföreningens styrelse

Vi som är med i styrelsen för Broholmerföreningen Sverige Norge brinner för den här rasen. Hör gärna av dig till någon av oss om du har frågor om valpköp, avel eller något annat. Vi svarar så fort vi kan.

Styrelsens sammansättning efter Årsmötet 2024-03-24
Ordförande: Maria Sörensen Stengaard
Vice ordförande: Cia Odén
Kassör: Per Schröder Hörnell
Sekreterare: Carina Einarsson Jonsson
Ledamöter: Anniken Sander, Jack Kjöllerström och Henny Widén Mathisen
Suppleanter: Anne Lundin, Martti Källmalm, Clara Dahlberg och Bill Lindwall

Nedan finns presentation av respektive styrelsemedlem. 


Maria Stengaard
Jönåker, Sverige
Ordförande
+46 731589234
Presentation
ordforande@broholmer.se


Cia Odén
Klintehamn, Sverige
Vice ordförande
+46 070 4155100
Presentation
viceordforande@broholmer.se


Carina Einarsson Jonsson
Huskvarna, Sverige
Sekreterare
+46 073 0562699
Presentation
sekreterare@broholmer.se

 
Per Schröder-Hörnell

Enköping, Sverige
Kassör
Presentation
kassor@broholmer.se


Anniken Sander
Berger, Norge
Ledamot 1
+47 90522825
Presentation
ledamot1@broholmer.se


Jack Kjöllerström
Järpås, Sverige
Ledamot 2
+46 070 6979319
Presentation
ledamot2@broholmer.se


Henny Widén Mathisen
Bro, Sverige
Ledamot 3
Presentation
ledamot3@broholmer.se 


Anne Lundin

Herrljunga, Sverige
Suppleant 1
Presentation
suppleant1@broholmer.se


Martti Källmalm
Nora, Sverige
Suppleant 2
Presentation
suppleant2@broholmer.se


Clara Dahlberg
Västra Frölunda, Sverige
Suppleant 3
Presentation
suppleant3@broholmer.se


Bill Lindwall
Genarp, Sverige
Suppleant 4
Presentation
suppleant4@broholmer.se