Broholmerföreningens styrelse

Vi som är med i styrelsen för Broholmerföreningen Sverige Norge brinner för den här rasen. Hör gärna av dig till någon av oss om du har frågor om valpköp, avel eller något annat. Vi svarar så fort vi kan.

Styrelsens sammansättning efter Årsmötet 2022-03-27:
Ordförande: Maria Stengaard
Vice ord: Sofie Gredfors Skoglundh
Kassör: Per Schröder Hörnell
Sekr: Annika Schröder
Ledamot: Anniken Sander, Jack Kjöllerström och Henny Mathisen
Suppl: Carina Einarsson Jonsson, Cia Odén, Camilla Eklundh och Anne Lundin
Valberedning: Calle Jonsson (sammankallande), Åsa Ström och Eva Käll

Nedan finns presentation av respektive styrelsemedlem. 


Maria Stengaard
Nyköping, Sverige
Ordförande
+46 731589234
Presentation
ordforande@broholmer.se


Sofie Skoglundh Gredfors
Vingåker, Sverige
Vice ordförande
+46 073 8017266
Presentation
viceordforande@broholmer.se


Carina Einarsson Jonsson
Huskvarna, Sverige
Sekreterare
+46 073 0562699
Presentation
sekreterare@broholmer.se

 
Per Schröder-Hörnell

Enköping, Sverige
Kassör
Presentation
kassor@broholmer.seAnniken Sander
Berger, Norge
Ledamot 1
+47 90522825
Presentation
ledamot1@broholmer.se


Jack Kjöllerström
Järpås, Sverige
Ledamot 2
+46 070 6979319
Presentation
ledamot2@broholmer.se

Henny Widén Mathisen
Bro, Sverige
Ledamot 3
ledamot3@broholmer.se 


Cia Odén

Klintehamn, Sverige
Suppleant 2
+46 070 4155100
Presentation
suppleant2@broholmer.se


Camilla Eklundh

Suppleant 3
Presentation
suppleant3@broholmer.se

 


Anne Lundin
Suppleant 4
Presentation
suppleant4@broholmer.se

Valpförmedlare

eva
Eva Käll
Trollhättan, Sverige
070 8380222
Presentation
valpformedlare@broholmer.se

Ansvarig för hundregistret


Maria Olsson
Bara, Sverige
+46 702787519
Presentation
hundregistret@broholmer.se