Uppfödning och depositionsavgift

Enligt SKK:s regler kan man föda upp och registrera två kullar innan man måste ansöka om kennelnamn.

När valparna säljs ska uppfödaren, enligt föreningens regler, ta ut en depositionsavgift på 2000 svenska kronor. Denna depositionsavgift betalas in till Broholmerföreningen Sverige/Norge på Plusgiro 498064-5 eller Bankgiro 372-5074.

Uppfödaren ska samtidigt ta kontakt med föreningens kassör som behöver uppgifter om namnen på de sålda hundarna samt namn och adress och kontaktuppgifter till deras ägare.

Anledningen till depositionsavgiften är att broholmer fortfarande är en ras med få individer och avelsbasen (antalet hundar som är avelsgodkända) är mycket liten. Det är därför oerhört viktigt att vi fortsätter ha ett bra statistiskt underlag när det gäller hälsa och mentalitet.

När röntgen är gjord och mentalbeskrivningen är genomförd skickar hundägaren in kopior av resultaten till kassor@broholmer.se och depositionsavgiften betalas tillbaka.

För hund som, innan fyra års ålder, avlider eller som, på grund av påvisbara hälsoskäl, ej kan genomföra mentalbeskrivning eller beteende och personlighetsbeskrivning, kan depositionsavgiften utbetalas.

För att få ut depositionsavgiften behövs följande upplysningar:
• Namn på hund
• Uppfödare
• Datum då hunden är född
• Namn på den depositionen ska betalas till
• Bankuppgifter, Bankens namn, konto och för utländska betalningar
IBAN och BIC
• Kontaktuppgifter till mottagaren, adress, mail och telefon.
• Kopior på testerna och resultat

Om man har en avelsgodkänd hund, är medlem i Broholmerföreningen Sverige/Norge eller Danska Broholmerselskabet och vill ha hjälp med att hitta en lämplig partner kan man kontakta SAM-rådgivningen i Danska Broholmerselskabet:
http://www.broholmeren.dk/side.asp?ID=19640
mailto:sam@broholmeren.dk

Matadoravel
Så här skriver SKK angående matadoravel:

”Matadoravel innebär ett överutnyttjande av ett enskilt avelsdjur, oftast en hanhund. Resultatet blir att denna individ får stort inflytande på populationen och att den potentiella avelsbasen kraftigt underutnyttjas.

Genom matadoravel ökar risken för att okända sjukdomsgener får stor spridning i populationen och den genetiska variationen minskar.

SKK rekommenderar att det maximala antalet avkommor till ett avelsdjur inte överstiger 5% av den totala registreringssiffran under fem år”. NKK har samma rekommendation.

Denna aspekt är extra viktigt att ta hänsyn till när det gäller en numerärt liten ras som broholmer.

DKK har samma rekommendation angående detta som SKK och för broholmerrasens del innebär det, i Danmark, högst 36 valpar efter en individ.

Det registreras betydligt fler broholmer i Danmark än i Sverige och Norge varför antalet avkomma efter varje enskild broholmer i Sverige bör ligga betydligt lägre.

Om man funderar på att låta sin hund ingå i avel, men saknar erfarenhet, så finns det mycket information och kunskap att hämta genom SKK.

Nedan finns några användbara länkar:
Information om avel och uppfödning:
http://skk.se/sv/uppfodning/avel-och-uppfodning/

SKK:s uppfödarutbildning:
http://skk.se/sv/uppfodning/utbildning-for-uppfodare/

SKK:s uppfödarutbildning på distans:
http://skk.se/sv/uppfodning/utbildning-for-uppfodare/SKKs-nya-uppfodarutbildning-pa-distans/

Broschyr: Att föda upp hundar inom Svenska Kennelklubben:
http://skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/Broschyrer/Att-foda-upphundar-i-skk-J26.pdf

Bok: Hunduppfödning i teori och praktik:
http://skk.se/sv/nyheter/2015/2/Nya-boken-om-uppfodning-ar-har/