Uppfödning och depositionsavgift

Depositionsavgifter
Tidigare har man, vid köp av broholmervalp, betalat en depositionsavgift på 2000 kronor som Broholmerföreningen har förvaltat. Depositionsavgiften har betalats tillbaka till ägaren då hunden har genomfört MH/BPH samt röntgat höfter och armbågar.

Från och med 180101 betalar man inte längre in någon depositionsavgift till föreningen. Det är nu upp till varje enskild uppfödare att välja att ta ut och administrera en eventuell deposition.

För de ägare som innan 180101 har betalat en depositionsavgift till föreningen gäller samma regler som tidigare. När hunden har genomfört MH/BPH och är röntgad för HD/ED betalas depositionsavgiften tillbaka.

För hund som, innan fyra års ålder, avlider eller som, på grund av påvisbara hälsoskäl, ej kan genomföra mentalbeskrivning eller beteende och personlighetsbeskrivning, kan depositionsavgiften utbetalas.

För att få ut depositionsavgiften behövs följande upplysningar:
• Namn på hund
• Uppfödare
• Datum då hunden är född
• Namn på den depositionen ska betalas ut till
• Bankuppgifter, Bankens namn, konto och för utländska betalningar
IBAN och BIC
• Kontaktuppgifter till mottagaren, adress, mail och telefon.
• Kopior på testerna och resultat

Broholmerregistret
I Broholmerföreningen försöker vi ha ett uppdaterat register över de broholmer som finns i Sverige och Norge.

När en kull valpar säljs är det viktigt att uppfödaren skickar upplysningar på valparnas namn, registreringsnummer, kön och ny ägare till registeransvarig ledamot3@broholmer.se
Det är också viktigt att uppfödaren informerar valpköparna om att uppdatera registret då hunden t ex har röntgats, genomfört en mentalbeskrivning, ställts ut, blivit diagnosticerad med en sjukdom eller andra uppgifter som kan vara av intresse för föreningen att ha kännedom om.

Uppfödning
Enligt SKK:s regler kan man föda upp och registrera två kullar innan man måste ansöka om kennelnamn.

I Broholmerföreningen har vi en ”valplista” där de som är intresserade av att köpa en broholmer kan ställa sig. Listan administreras av valpformedlare@broholmer.se. När man planerar att para en tik är det bra om valpförmedlaren informeras om detta. Information om den planerade parningen kan då gå ut till de som står på listan innan den planerade parningen offentliggörs.

Om man har en avelsgodkänd hund, är medlem i Broholmerföreningen Sverige/Norge eller Danska Broholmerselskabet och vill ha hjälp med att hitta en lämplig partner kan man kontakta SAM-rådgivningen i Danska Broholmerselskabet:
http://www.broholmeren.dk/side.asp?ID=19640
mailto:sam@broholmeren.dk

Matadoravel
Så här skriver SKK angående matadoravel:

”Matadoravel innebär ett överutnyttjande av ett enskilt avelsdjur, oftast en hanhund. Resultatet blir att denna individ får stort inflytande på populationen och att den potentiella avelsbasen kraftigt underutnyttjas.

Genom matadoravel ökar risken för att okända sjukdomsgener får stor spridning i populationen och den genetiska variationen minskar.

SKK rekommenderar att det maximala antalet avkommor till ett avelsdjur inte överstiger 5% av den totala registreringssiffran under fem år”. NKK har samma rekommendation.

Denna aspekt är extra viktigt att ta hänsyn till när det gäller en numerärt liten ras som broholmer.

DKK har samma rekommendation angående detta som SKK och för broholmerrasens del innebär det, i Danmark, högst 36 valpar efter en individ.

Det registreras betydligt fler broholmer i Danmark än i Sverige och Norge varför antalet avkomma efter varje enskild broholmer i Sverige bör ligga betydligt lägre.

Om man funderar på att låta sin hund ingå i avel, men saknar erfarenhet, så finns det mycket information och kunskap att hämta genom SKK.

Nedan finns några användbara länkar:
Information om avel och uppfödning:
http://skk.se/sv/uppfodning/avel-och-uppfodning/

SKK:s uppfödarutbildning:
http://skk.se/sv/uppfodning/utbildning-for-uppfodare/

SKK:s uppfödarutbildning på distans:
http://skk.se/sv/uppfodning/utbildning-for-uppfodare/SKKs-nya-uppfodarutbildning-pa-distans/

Broschyr: Att föda upp hundar inom Svenska Kennelklubben:
http://skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/Broschyrer/Att-foda-upphundar-i-skk-J26.pdf

Bok: Hunduppfödning i teori och praktik:
http://skk.se/sv/nyheter/2015/2/Nya-boken-om-uppfodning-ar-har/