Hjälp oss hålla hemsidan uppdaterad!

Under rubriken ”Avel”  finns det sidor för planerade/utförda parningar, avelsgodkända hundar m.m.

Vi i styrelsen är beroende av er medlemmar för att ha några uppgifter att lägga ut.

Har du en hund som är avelsgodkänd (genomfört röntgen för HD/AD, utställd med minst very good på officiell utställning samt genomfört MH eller BPH) hör av dig till Anne på viceordforande@broholmer.se.

Planerar du att para din tik vill vi gärna göra ett inlägg om det också.

Hundregistret

Broholmerföreningen försöker hålla ett så uppdaterat register som möjligt över de broholmer som finns i Sverige och Norge,

Om du tror att din hund inte finns med i registret så hör av dig till Maria på suppleant2@broholmer.se

Det är också bra om du skickar in kompletterande upplysningar om eventuella tester gällande hälsa eller mentalitet.

Vi vill också gärna ha upplysningar om vilka hundar som inte längre finns i livet.

Stockholm hundmässa 16-17 december 2017

Även i år planerar Broholmerföreningen att ha en rasmonter på Stockholm Hundmässa. Montern ska vara bemannad av hundar och ägare hela dagarna de två dagar utställningen pågår och det krävs därför att vi är ganska många som hjälps åt.

Kan du tänka dig att tillbringa ett par trevliga timmar en eller båda dagarna, kontakta Annika på sekreterare@broholmer.se eller Maria på ordforande@broholmer.se

Länk till information om mässan

Anmälan är öppen till utställningen på Broholm slot 19/8

Nu går det att anmäla sig till skuen (inofficiell utställning) på Broholm slot. I år hålls utställningen lördagen den 19 augusti.

Utställningen anordnas av Dansk Broholmerselskab och är en mycket trevlig tillställning  i fantastiskt vackra omgivningar.

På skuen brukar det närvara 150-200 broholmer och det är ett ypperligt tillfälle att träffa många broholmer och deras ägare.

Anmälan sker via DKK:s hundeweb.

ImageResize

 

Broholmerregister

Broholmerföreningen strävar efter att ha ett så komplett register som möjligt över de broholmer som finns i Sverige och Norge.

Arbetet har legat nere ett tag, i och med de stora förändringar som gjordes i styrelsen 2016, men nu tar vi tag i det igen.

Ansvarig för registret kommer Maria Ohlsson att vara. Hon nås på mejladress suppleant2@broholmer.se.

Om du inte tidigare skickat in uppgifter på din hund till registret är vi tacksamma om du gör det. Har du redan skickat in dina uppgifter, men det har skett förändringar, är vi också tacksamma om du mejlar föreningen så att registret hålls aktuellt.

Maria behöver följande uppgifter:
Eventuellt Y-nummer
Hundens registreringsnummer
Hundens namn
Födelsedatum
Kön
HD-resultat
ED-resultat
Genomfört MH/BPH
Om hunden är scannad för aortastenos
Godkänd exteriört (minst very good på utställning)
Avelsgodkänd eller inte
Faderns namn och registreringsnummer
Moderns namn och registreringsnummer
Farfaderns namn och registreringsnummer
Farmoderns namn och registreringsnummer
Morfaderns namn och registreringsnummer
Mormoderns namn och registreringsnummer
Ägarens namn, ev medlemsnummer i föreningen, adress, mejladress

Broholmerföreningens läger på Gammelkroppa

I helgen höll Broholmerföreningen sitt första läger på Gammelkroppa Skogsskola och Konferens.

Deltog gjorde 19 människor och 12 broholmer. Dessutom hade lägret besök av några blivande broholmerägare som var nyfikna på rasen. Yngsta deltagaren var Bjarke.

GBjarkeGuthund4
Foto Monica Edvinsson

Några av oss kom redan på fredag eftermiddag och kvällen ägnades åt att anordna tipspromenad, med broholmerrelaterade frågor, trevlig samvaro och att äta fantastiskt god mat.

Gmingelparkering

Efter frukost på lördagen gick de som var på plats tipspromenaden och innan lunch hade övriga deltagare anlänt.

Gtipspromenad

Klockan 14:00 höll Moa Persson en uppskattad föreläsning. Ämnet var ”Varför gör domaren så” och handlade om vad domare tittar på/bör titta på när de bedömer hundar.

Gföreläsning

Moa pratade om ”Fido-effekten”. Med det menade hon att det finns en tendens att olika rasers specifika egenskaper och exteriöra skillnader är på väg att slätas ut. SKK har, de senaste åren, godkänt en mängd nya raser och, när det gäller numerärt mindre raser, är det ganska vanligt att de bedöms av domare som inte kan rasen. Moa menade att det finns domare som inte ens är pålästa när det gäller aktuell rasstandard och då bedömer hunden utifrån ett generellt ”Fido-perspektiv” i stället för att bedöma hunden efter hur den specifika rasen bör se ut. Vi fick en del att tänka på när det gäller det framtida avelsarbetet för broholmer.

Guthund3
Foto Monica Edvinsson

Efter eftermiddagsfikat ägnade sig några av oss åt att förbereda ringen inför söndagens utställning medan andra vilade sig eller gick tipspromenad.

Gmiddaghund
Foto Monica Edvinsson

På kvällen fick vi, återigen, en fantastiskt god middag. På Gammelkroppa är hundar välkomna överallt, även i matsalen.

Gmiddag
Foto Monica Edvinsson

När vi vaknade på söndagen hängde regnet i luften. Men vi hade, som tur var, uppehåll hela dagen.

Moa Persson dömde i denna första rasspecial för broholmer i Sverige. 12 hundar var anmälda.

GMoadömmer
Foto Monica Edvinsson

Moa höll ”öppen kritik” vilket betyder att hon förklarade för samtliga närvarande varför hon bedömde varje hund som hon gjorde. Moa tog god tid på sig att förklara och svara på frågor och hade, återigen, många kloka tankar om det framtida avelsarbetet i föreningen.

Gutmingel

Moa poängterade att vi förvaltar ett kulturarv och att det största hotet mot rasen är att avelsbasen är så liten. Hon menade att vi inte har råd att utesluta hundar som inte är perfekta. Det kan, t ex, vara motiverat att använda en hund som bara fått Good på utställning eller som inte har felfria höfter om hundens övriga kvaliteter är värda att föra vidare.

Guthund1Guthund2
Foto Monica Edvinsson

BIR blev Mabeliz Giza och BIM blev Brombasken Bolde

GutBIRBIM
Foto Monica Edvinsson

Samtliga deltagare var väldigt nöjda med helgen. Gammelkroppa var ett fantastiskt ställe att ha läger på och, inte minst, maten var värd en resa dit bara den.

Vi har redan bokat 7-9 september 2018 för nästa läger. Vi hoppas då på ännu fler deltagare.

Anne Lundin