Årsmöteshandlingar

24 mars är det dags för Broholmerföreningens årsmöte. Om du planerar att komma, och ännu inte har anmält dig, gör gärna det till sekreterare@broholmer.se så vi kan beräkna fika. Mer information hittar du här.

Årsmöteshandlingarna finns att hämta här: Arsmoteshandlingar 2019

Till årsmöteshandlingarna är en sammanställning av svaren på hälsoenkäten bifogad. Den hittar du här: sammanstallning halsoenkat

Årets läger på Gammelkroppa

Årets läger kommer att hållas 6-8 september.

Vi följer det lyckade konceptet från tidigare år med tipspromenad och lotter med fina priser, föreläsning (I år blir det massagekurs med teoretisk föreläsning och praktik), inofficiell utställning samt fantastisk mat och trevligt umgänge.

Mer information samt anmälningsblankett kommer senare.

Uppdateringar gällande avel

Aveln på broholmer i Sverige och Norge ökar och i och med det har Broholmerföreningens styrelse insett att det är vissa ställningstaganden vi behöver göra när det gäller krav för avel.

Eftersom avelsbasen är så liten, när det gäller broholmer, är det viktigt att vi använder så många hundar som möjligt i avel. Det finns ingen perfekt hund och för att inte genpolen ska bli för snäv så måste vi använda hundar som har vissa fel. Det är dock viktigt att använda dessa hundar klokt.

Broholmerföreningen har därför lagt till några regler och riktlinjer när det gäller användandet av hundar som, t ex, inte har felfria höfter eller armbågar. Information finns på sidan ”Avelsregler”.

Fler uppfödare väljer att para sina tikar med hanar som ej bor i Sverige/Norge. Eftersom avelskraven ser lite olika ut beroende på vilket land hunden är registrerad i så har vi även specificerat de kraven enligt följande:

Om hunden är registrerad i annat land än Sverige eller Norge ska hunden vara avelsgodkänd enligt de regler Dansk Broholmerselskab eller deras samarbetspartner i respektive land ställer.

För de upplysningar (t ex scanning för aortastenos) som inte finns officiellt registrerade på SKK eller NKK behöver föreningen en kopia för att parningen ska få annonseras på sidan. Detta gäller även för de hundar som har resultat gällande HD/ED-röntgen, utställning och mentalbeskrivning registrerade i andra länder än Sverige eller Norge.

 

Årsmöte 2019


Årsmötet 2019 kommer att hållas på Vätterleden 24 mars från klockan 11:00.

I år prövar vi att ha årsmötet utan några andra aktiviteter.

Broholmerföreningen bjuder på fika så vi vill gärna veta hur många som kommer. Anmälan kan ske antingen genom att trycka på ”kommer” på vårt evenemang på facebook eller genom att mejla till Annika på sekreterare@broholmer.se

Årsmöteshandlingarna kommer att läggas ut här på hemsidan samt på föreningens facebooksida senast tre veckor innan årsmötet.

Vi hoppas att riktigt många kommer!

Information om medlemskap i SKK, SBHK och Broholmerföreningen

Det har framkommit att förändringen, när det gäller medlemshanteringen, har lett till en del missförstånd.

Broholmerföreningen är en rasklubb som, organisatoriskt, ligger under specialklubben SBHK (Svenska Bergs och HerdehundsKlubben). SBHK, i sin tur, ligger organisatoriskt under SKK (Svenska KennelKlubben).

Så har det alltid varit och detta har inte förändrats i och med förändringen av medlemshanteringen. Den enda förändring som har skett är att SKK har tagit över själva administrationen av medlemshanteringen.

Medlemskap i SKK/Länsklubb

SKK är en paraplyorganisation. Man kan inte vara medlem i endast SKK utan man väljer medlemskap i en länsklubb och/eller en rasklubb.

Vill man ställa ut på länsklubbsutställningar så måste man vara medlem i en länsklubb. Är man medlem i en länsklubb får man tidningen Hundsport. Mer information om medlemskap i en länsklubb hittar du här

Medlemskap i en rasklubb

När man blir medlem i Broholmerföreningen blir man också automatiskt medlem i SBHK och så har det alltid varit. Med ett medlemskap i rasklubben har man rätt att delta i aktiviteter (t ex utställningar) som anordnas av rasklubb och specialklubb.

Genom ett medlemskap i Broholmerföreningen stöttar du också föreningens arbete och möjliggör aktiviteter som t ex föreningens årliga läger. Broholmerföreningen består av sina medlemmar och medlemmarna är en förutsättning för att föreningen ska fortsätta existera.

Mer information om medlemskap i rasklubbar hittar du här