Inställt läger

Idag har Broholmerföreningens styrelse haft möte.

Gammelkroppa var inbokat för årets läger 11-13 september.

SKK:s restriktioner gällande sammankomster gäller till och med 31 augusti, alltså knappt två veckor innan lägret var planerat gå av stapeln.

För att inte behöva betala Gammelkroppa måste vi avboka vår vistelse där senast 14 dagar innan lägret, alltså innan SKK:s nuvarande restriktioner löper ut.

Tyvärr ser vi därför inte att vi kan fatta något annat beslut än att avboka.

Vi hoppas på ett 2021 med årsmöte, läger, utställningar och andra träffar. Vi har mycket att ta igen!

Styrelsen Broholmerföreningen

Fototävlingar

I dessa tider är det många hundaktiviteter som ligger nere.

Broholmerföreningen kommer därför ha flera fototävlingar med olika teman på vår facebooksida under våren.

Reglerna är följande: För att delta i fototävlingarna lägger du upp ett foto i kommentarsfältet för aktuell tävling. Endast ett foto per person är tillåtet och fotot ska vara taget av den som gör inlägget. Det foto som har flest gillamarkeringar när tävlingstiden löper ut vinner.

Den första tävlingen kör vi under påsken och temat är givetvis påsk.

Håll utkik på facebooksidan för fler tävlingar. Fina vinster utlovas.

Inbjudan till tävling från Broholmer Deutschland

Dear Broholmer friends,

Broholmer Germany want to support every family, single persons or pairs in this difficult time of Corona crisis.
Because of this situation we have started a creative contest for all Broholmer lovers.
We want to invite all your members to participate and get creative about our dogs.
Painting, drawing, baking cookies lookalike dogs or whatever it came to a creative result will count.
Just a photo (name/age of the artist) of the sculpture, painting or handcrafted thing to be send till 19.04.
or postal serice:
Broholmer Deutschland
Roikier 23
24972 Steinbergkirche
Everybody will get a small price just for being on board.
Kids, teenager and grownup are welcome!
Please feel free to share this contest at your facebook or website.
We hope to get a big response and a lot of creative products.
The German version of details is included. Sorry for missing the translation, but we are sure the sense of this project is international.
If you have further questions, feel free to get in contact.
Stay healthy!


Mit freundlichen Grüßen/Kind regards

Elke van Beusekom

Information om SKK:s beslut om dispens gällande avel

I går skickade SKK ut ett ett nyhetsbrev med information angående covid-19. Informationen i sin helhet går att läsa här.

När det gäller registrering av valpar har SKK beslutat att ge en tillfällig dispens när det gäller de krav som fastställs i SKK:s grundregler samt registreringsregler. Det kommer tillfälligt vara möjligt att registrera valpar efter föräldrar som vid parningstillfället inte uppfyller de krav som normalt gäller enligt SKK.

Texten lyder så här:

Underlättnader för våra uppfödare
Jag kan också berätta att hittills är våra registreringssiffror bra. Jag är övertygad om att väldigt många fortfarande och i framtiden vill köpa valpar från alla våra duktiga uppfödare. För att underlätta för våra uppfödare i denna svåra tid så har CS beslutat att medge en generell dispens från krav i grundregler och registreringsregler att innan parning inkomma med resultat av till exempel ögonlysning, HD, ED med flera undersökningar samt kravet om känd mental status. Valparna kommer att registreras, men för få fullständigt registreringsbevis måste de undersökningar som krävs enligt regelverken komma in, snarast möjligt.

Vid dessa typer av dispens kan inte kullen registreras via SKKs e-tjänst för valpregistrering. Dispensen gäller till 31 maj 2020, men kan förlängas vid behov.

Broholmerföreningens styrelse har diskuterat hur vi ska förhålla oss till ovanstående dispens och vi har kommit fram till att föreningens regler för avelsgodkännande fortsätter att gälla.

De flesta av de broholmer i Sverige och Norge som ännu inte är avelsgodkända är väldigt unga och det borde därför inte vara något större problem att skjuta upp en parning några månader tills avelskraven är uppfyllda.

Broholmer är numerärt en mycket liten ras och visst är det viktigt att så många hundar som möjligt kan ingå i avelsarbetet men samtidigt gör den lilla populationen att vi måste vara noggrann när det gäller vilka hundar som används.

En dispens som möjliggör för att hundar som, i ett senare skede, visar sig ej är lämpade för avel används kan få stora konsekvenser för rasen i framtiden.

Broholmerföreningen kommer därför inte att göra några undantag på grund av nuvarande situation.

För att en kull ska få annonseras på föreningens hemsida samt förmedlas genom föreningens valpförmedling krävs fortsatt att hunden är avelsgodkänd enligt Broholmerföreningens avelskrav innan parning genomförs.

BPH 9-10 maj är inställt.

Broholmerföreningens BPH 9-10 maj är inställt. Tidigare har direktiven från SKK varit att man ej bör samlas om man kommer från olika delar av landet (vilket kan lämna utrymme för tolkningar).

I går gick SKK ut med information om att man ska undvika resor utanför den egna regionen. Informationen finns här.

Det innebär i praktiken att endast de två hundar som bor i Västergötland skulle kunna delta på det planerade BPH:t.

Vi har därför valt att ställa in helt och i stället boka en helg i höst. Det var 12 broholmer anmälda till den planerade helgen. I höst kommer fler att vara gamla nog för att delta så förhoppningsvis kan vi samla ihop ännu fler.

Skaraborgs Kennelklubb avvaktar med att bestämma höstens BPH-tillfällen men vi återkommer med information så snart vi vet mer.

Var rädda om er!
Styrelsen Broholmerföreningen

Information om uteblivet årsmöte med mera

Helgen 27-29 mars skulle Broholmerföreningen ha årsmöte på Halen Camping och stugby. Föreningens styrelse hade givetvis många och långa diskussioner om huruvida vi skulle genomföra helgen eller inte men enligt de direktiv som gällde fram till fredagen 27 mars var det genomförbart. Vi hade inga anmälda som var över 70 år och inga deltagare från storstadsregionerna.

På eftermiddagen den 27 mars kom SKK ut med nya direktiv. Enligt de direktiven tillåts inga sammankomster. Undantaget är sammankomster utomhus med max tio deltagare som inte har rest från andra delar av landet.

Vi hade därmed inget annat val än att ställa in helgen med mycket kort varsel. Det kändes oerhört tråkigt. Många var redan på väg sedan flera timmar och några hade tagit semester för att deltaga.

Givetvis ställde vi in med för kort varsel för att få några pengar tillbaka för bokningen. Broholmerföreningen kommer dock stå för den kostnaden. Ni som har betalat för helgen kan kontakta Per på kassor@broholmer.se så betalar han tillbaka pengarna. Det går tyvärr inte att swisha utan det behövs ett plusgirokonto, bankkonto eller liknande.

SKK har gett dispens när det gäller årsmöten till och med 31 augusti. Vi avvaktar och ser hur allting utvecklar sig. Tills vidare sitter nuvarande styrelse kvar och arbetar på som vanligt.

BPH-helgen 9-10 mars ser i nuläget ut att bli av. Skaraborgs kennelklubb anser att det inte strider mot nu gällande direktiv. BPH:t hålls utomhus och det är inte nödvändigt att vara tio personer eller fler på planen.

Var rädda om er alla medlemmar!
Styrelsen Broholmerföreningen.