Information om SKK:s beslut om dispens gällande avel

I går skickade SKK ut ett ett nyhetsbrev med information angående covid-19. Informationen i sin helhet går att läsa här.

När det gäller registrering av valpar har SKK beslutat att ge en tillfällig dispens när det gäller de krav som fastställs i SKK:s grundregler samt registreringsregler. Det kommer tillfälligt vara möjligt att registrera valpar efter föräldrar som vid parningstillfället inte uppfyller de krav som normalt gäller enligt SKK.

Texten lyder så här:

Underlättnader för våra uppfödare
Jag kan också berätta att hittills är våra registreringssiffror bra. Jag är övertygad om att väldigt många fortfarande och i framtiden vill köpa valpar från alla våra duktiga uppfödare. För att underlätta för våra uppfödare i denna svåra tid så har CS beslutat att medge en generell dispens från krav i grundregler och registreringsregler att innan parning inkomma med resultat av till exempel ögonlysning, HD, ED med flera undersökningar samt kravet om känd mental status. Valparna kommer att registreras, men för få fullständigt registreringsbevis måste de undersökningar som krävs enligt regelverken komma in, snarast möjligt.

Vid dessa typer av dispens kan inte kullen registreras via SKKs e-tjänst för valpregistrering. Dispensen gäller till 31 maj 2020, men kan förlängas vid behov.

Broholmerföreningens styrelse har diskuterat hur vi ska förhålla oss till ovanstående dispens och vi har kommit fram till att föreningens regler för avelsgodkännande fortsätter att gälla.

De flesta av de broholmer i Sverige och Norge som ännu inte är avelsgodkända är väldigt unga och det borde därför inte vara något större problem att skjuta upp en parning några månader tills avelskraven är uppfyllda.

Broholmer är numerärt en mycket liten ras och visst är det viktigt att så många hundar som möjligt kan ingå i avelsarbetet men samtidigt gör den lilla populationen att vi måste vara noggrann när det gäller vilka hundar som används.

En dispens som möjliggör för att hundar som, i ett senare skede, visar sig ej är lämpade för avel används kan få stora konsekvenser för rasen i framtiden.

Broholmerföreningen kommer därför inte att göra några undantag på grund av nuvarande situation.

För att en kull ska få annonseras på föreningens hemsida samt förmedlas genom föreningens valpförmedling krävs fortsatt att hunden är avelsgodkänd enligt Broholmerföreningens avelskrav innan parning genomförs.

BPH 9-10 maj är inställt.

Broholmerföreningens BPH 9-10 maj är inställt. Tidigare har direktiven från SKK varit att man ej bör samlas om man kommer från olika delar av landet (vilket kan lämna utrymme för tolkningar).

I går gick SKK ut med information om att man ska undvika resor utanför den egna regionen. Informationen finns här.

Det innebär i praktiken att endast de två hundar som bor i Västergötland skulle kunna delta på det planerade BPH:t.

Vi har därför valt att ställa in helt och i stället boka en helg i höst. Det var 12 broholmer anmälda till den planerade helgen. I höst kommer fler att vara gamla nog för att delta så förhoppningsvis kan vi samla ihop ännu fler.

Skaraborgs Kennelklubb avvaktar med att bestämma höstens BPH-tillfällen men vi återkommer med information så snart vi vet mer.

Var rädda om er!
Styrelsen Broholmerföreningen

Information om uteblivet årsmöte med mera

Helgen 27-29 mars skulle Broholmerföreningen ha årsmöte på Halen Camping och stugby. Föreningens styrelse hade givetvis många och långa diskussioner om huruvida vi skulle genomföra helgen eller inte men enligt de direktiv som gällde fram till fredagen 27 mars var det genomförbart. Vi hade inga anmälda som var över 70 år och inga deltagare från storstadsregionerna.

På eftermiddagen den 27 mars kom SKK ut med nya direktiv. Enligt de direktiven tillåts inga sammankomster. Undantaget är sammankomster utomhus med max tio deltagare som inte har rest från andra delar av landet.

Vi hade därmed inget annat val än att ställa in helgen med mycket kort varsel. Det kändes oerhört tråkigt. Många var redan på väg sedan flera timmar och några hade tagit semester för att deltaga.

Givetvis ställde vi in med för kort varsel för att få några pengar tillbaka för bokningen. Broholmerföreningen kommer dock stå för den kostnaden. Ni som har betalat för helgen kan kontakta Per på kassor@broholmer.se så betalar han tillbaka pengarna. Det går tyvärr inte att swisha utan det behövs ett plusgirokonto, bankkonto eller liknande.

SKK har gett dispens när det gäller årsmöten till och med 31 augusti. Vi avvaktar och ser hur allting utvecklar sig. Tills vidare sitter nuvarande styrelse kvar och arbetar på som vanligt.

BPH-helgen 9-10 mars ser i nuläget ut att bli av. Skaraborgs kennelklubb anser att det inte strider mot nu gällande direktiv. BPH:t hålls utomhus och det är inte nödvändigt att vara tio personer eller fler på planen.

Var rädda om er alla medlemmar!
Styrelsen Broholmerföreningen.

Information om årsmötet

Till er som anmält er till årsmötet:

Broholmerföreningens styrelse har haft många och långa diskussioner om huruvida vi ska hålla mötet som planerat eller inte.

I nuläget säger restriktionerna att man bör ställa in sammankomster med över 500 deltagare. Till årsmöteshelgen är ca 20 personer anmälda.

SKK har givit dispens för årsmöten till slutet av maj men vi vet ingenting om hur restriktionerna ser ut då. Vi har beslutat att vi håller mötet som planerat. Vi får undvika kroppskontakt och vi förutsätter att de som eventuellt inte känner sig helt friska avstår från att komma.

Tyvärr kan inte föreläsningen med Torben Elmedal genomföras då gränsen mellan Sverige och Danmark är stängd.

I stället kommer Åsa Jakobsson att föreläsa om hur man kan aktivera sin hund på olika sätt. Åsa driver företaget Hund Helt Enkelt och har skrivit flera böcker.

Vi hoppas på en trevlig helg trots att omständigheterna är som de är!

Mer information om årsmötet hittar du här.

Broholmerföreningens styrelse.

Information från SKK gällande åtgärder mot spridning av covid-19

Svenska Kennelklubben har beslutat att ställa in samtliga sammankomster där det förväntas samlas fler än 500 personer.

Även sammankomster där det förväntas färre än 500 personer kan komma att ställas in med hänsvisning till force majeure. Beslut tas av respektive arrangör.

Hittills har SKK beslutat ställa i utställningen i Malmö 28-29 mars, en BPH-konferens 14-15 mars samt en avelskonferrens 21-22 mars. Även en föreläsning på SKK:s kansli 12 mars är inställd.

Mer information från SKK finns här.

Information från SMHK om FCI:s rekommendationer avseende coronaviruset.

I ett mejl skriver SMHK följande:

Om er klubb har bjudit in domare att döma på utställning, prov, tävling eller beskrivning som bor i områden med ökad smittspridning uppmanas ni att ha en dialog med domaren ifråga och följa utvecklingen kontinuerligt och utifrån det fatta beslut om domaruppdraget ska genomföras.

𝗧𝗵𝗲 𝗙𝗖𝗜 (Federation Cynologique Internationale) 𝗮𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗼𝘂𝘁𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝗼𝗿𝗼𝗻𝗮 𝗩𝗶𝗿𝘂𝘀.

The FCI General Committee is aware of the Corona Virus outbreak which is causing serious consequences in our daily lives and serious damage worldwide.

We advise everyone who takes part in the FCI events to frequently wash their hands with disinfectant, preferably provided by the organising committees.

The usual interpersonal body contacts such as shaking hands, and any other superficial contact between competitors, exhibitors and judges, must be avoided and should not be taken as unfriendly attitude. The FCI also recommends that judges should not check the teeth of the dogs by themselves, but instead ask exhibitors for their help. The FCI also advises judges to disinfect their hands more frequently.

The FCI does not plan any general action related to the Coronavirus because the handling of the given situation 𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭𝐥𝐲 𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐬 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐬𝐭𝐚𝐭𝐮𝐬. Nevertheless, the FCI wishes to draw attention to the fact that the local authorities have the right and responsibility to implement local regulations related to public events, whenever needed.

To avoid any inconvenient situation, the FCI recommends to check the updated respective news sources, follow government advice regarding travel and the guidelines of the World Health Organisation (WHO)

On behalf of the FCI General Committee
Dr T.Jakkel
FCI President

Här finns information från WHO om viruset