Revisorer

Föreningens revisorer och revisorsuppleanter väljs vid årsmötet med en mandattid på ett år.

Revisorer
Göran Johansson och Lennart Flod

Revisorsuppleanter
Curt Callesson och Ulla Käll