Rasstandard

 

Rasstandard

Ursprungsland: Danmark
Användningsområde: Sällskaps- och vakthund
FCI-Klassifikation: Grupp 2, sektion 2.1 (Schnauzer,Pinscher, Molosser och Sennenhund)
Bakgrund/ändamål: Rasen är som typ känd sedan medeltiden då den bland annat användes till hjortjakt. Senare användes den mest som vakthund på större gårdar och slott. I slutet av 1700-talet renavlades rasen och ökade i antal tack vare greve Sehested på Broholm, varifrån rasen fått sitt namn. Efter andra världskriget dog rasen nästan ut, men i mitten av 1970-talet började en grupp intresserade, senare organiserade i ”Sällskapet för Broholmerrasens rekonstruktion”, att tillsammans med den danska kennelklubben återuppbygga rasen.
Helhetsintryck: Rasen skall vara en stor, rektangulär och kraftigt byggd hund av mastifftyp med lugna och kraftfulla rörelser. Intrycket domineras av den kraftiga framdelen. Huvudet skall vara stort och brett. Halsen skall vara kraftig med löst halsskinn och bröstkorgen skall vara bred och djup. Stillastående skall huvudet bäras något lågt och svansen hänga i sabelform. I rörelse bärs svansen högre men inte över rygglinjen. När hunden är uppmärksam eller på alerten bärs huvudet högre och svansen lyfts över horisontallinjen.
Viktiga mått: Skalle och nosparti ska vara lika långa.
Karaktär: Rasen ska vara lugn, godmodig, vänlig men ändå vaksam. Den ska uppträda med stor självsäkerhet.
Huvud: Huvudet skall vara jämförelsevis stort och brett samt verka tungt.
Skallparti: Skallen skall vara bred och tämligen flat. Skallens överlinje skall vara parallell med nos- ryggen och något högre placerad än denna.
Stop: Stopet ska inte vara för markerat.
Nostryffel: Nostryffeln skall vara svart och kraftig.
Nosparti: Nospartiet skall vara massivt. Det verkar tämligen kort i förhållande till det tunga huvudet.
Läppar: Läpparna ska vara hängande utan överdrift.
Käkar/Tänder: Käkarna skall vara kraftiga med välutvecklad käk- muskulatur. Över- och underkäken skall vara lika långa. Sax- eller tångbett.
Ögon: Ögonen skall vara runda och inte för stora. Ögonfärgen skall vara ljust till mörkt bärnstensfärgad. Uttrycket bör utstråla lugn och själv- säkerhet.
Öron: Öronen skall vara medelstora och tämligen högt ansatta. De skall bäras hängande intill kinderna.
Hals: Halsen skall vara mycket kraftig och muskulös med löst halsskinn, dock utan överdrift.
Kropp: Överlinje: Rygglinjen skall vara plan.
Manke: Manken skall vara kraftig och väl markerad.
Rygg: Ryggen skall vara tämligen lång.
Kors: Korset skall vara medellångt och lätt sluttande.
Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara kraftig och djup med välutvecklat förbröst.
Svans: Svansen skall vara tämligen lågt ansatt och vara bred vid roten. Den skall bäras hängande och vara utan frans. I rörelse lyfts svansen till horisontellt läge, helst inte högre. Den får aldrig bäras in över ryggen eller upprullad.