Protokoll från årsmöten och föreningens stadgar

Stadgar för Broholmerföreningen

Stadgar 2020 – klicka för att öppna och spara hem stadgarna till din egen dator. Uppdaterad 2020-01-03.

Handlingar och protokoll från årsmöten

Då SKK har en policy att föreningarna inte ska lägga upp protokollen från styrelsemötena på hemsidan så följer vi den. Om ni vill ta del av något protokoll så vänligen skicka ett mail till sekreterare@broholmer.se