Valpar till salu/födda valpar

För att en valpkull ska få annonseras på föreningens hemsida ska uppfödaren följa SKK:s krav när det gäller uppfödning samt försäljning.

De hundar som går i avel ska, dessutom, följa de krav Broholmerföreningen ställer för att hunden ska vara avelsgodkänd.