Valpar till salu/födda valpar

För att en valpkull ska få annonseras på föreningens hemsida ska uppfödaren följa SKK:s/NKK:s krav när det gäller uppfödning samt försäljning.

De hundar som går i avel ska, dessutom, följa de krav Broholmerföreningen ställer för att hunden ska vara avelsgodkänd. Är någon av hundarna boende i något annat land än Sverige eller Norge ska de uppfylla de krav respektive land ställer för att en broholmer ska vara avelsgodkänd.