Valpar till salu/födda valpar

För att en valpkull ska få annonseras på föreningens hemsida ska uppfödaren följa SKK:s/NKK:s krav när det gäller uppfödning samt försäljning.

De hundar som går i avel ska, dessutom, följa de krav Broholmerföreningen ställer för att hunden ska vara avelsgodkänd.

Valpar födda 4 april 2018. Alla valpar är tingade.

västernäs vega
N UCh Njv-14 Vesternaes Vega
DK15989/2013
Röntgen: HD fri, ED fri
Genomförd mentalbeskrivelse
Excellent och cert av 2 av de danska domare som är godkända av Dansk Broholmerselskab
1 CACIB
Gentestad för färg
Aortastenos: gråzon

rumle
DK UCh SE UCh NO UCh NORD UCh SE V-16 Rumle af Troldhöj
DK06658/2013
Röntgen: HD A, ED 0
Ecteriörbeskrivning XXXX
Aortastenos: Scannad fri
Mentalbeskrivelse genomförd

Kontakt: Anniken Sander
Kennel Broholmerskogen
annikensander@hotmail.com