Valpar till salu/födda valpar

Fyra valpar (en hane och tre tikar) födda 27 mars. Samtliga är tingade


Heimdals Herlige Thea
Född 20160509
SE58202/2017 DK09896/2016
Höjd 70 cm, vikt 52 kg
Röntgen HD A, ED 0
Hjärtscannad UA
BPH genomfört
Excellent, två svenska cert och ett nordiskt


Gorm
DK08056/2016
Höjd 77 cm, vikt 72 kg
Röntgen: HD fri, ED fri
Scannad fri för aortastenos
Genomförd mentalbeskrivelse
Exteriörbeskrivning
Excellent på utställning
Gentestad för färg
Kontakt Eva Käll, Trollhättan
valp.broholmer@gmail.com
070 8380222

Tio valpar (fyra hanar och sex tikar) födda 31 mars. Samtliga är tingade.

västernäs vega
N UCh  SE UCh NJ V-14  N JV-14 NO V -18 NORD V-18 SE V -18 Vesternæs Vega
Född: 20130907
DK15989/2013
Y2111
Höjd: 68 cm, vikt: 49 kg
Röntgen: HD fri  AD fri
Excellent og CERT av 2 av de danska domare som är godkända av Dansk Broholmerselskab
2 CACIB
Hjärtscannad: gråson
Gentestad för färg
Genomförd mentalbeskrivning i Danmark arrangerad av Dansk Broholmerselskab


Vidar
DK19459/2012
Röntgen: HD A, ED 0
Exteriörbeskrivning XXX+
VG på officiell utställning
Genomförd mentalbeskrivning
Aortastenos, scannad fri.
Fri från OCD
Kontakt: Anniken Sander, Svelvik Norge
Kennel Broholmerskogen.
annikensander@hotmail.com

8 valpar födda 21 maj. Samtliga är tingade.

embla
SE UCh Embla

Född 20140311
SE36520/2014 NO39245/14
Höjd 70 cm, vikt 51 kg
Röntgen: HD B, ED 1
Mentalbeskrivning genomförd


SE UCh NO UCh FI UCh NORD UCh SE V-18 SE V-19 Brombasken Bolde ”Preben”
Född 150222
SE28501/2015
Höjd 76 cm, vikt 63 kg
Röntgen: HD A ED 0
BPH genomfört, MH genomförd
Genomförd exteriörbeskrivning
Kontakt: Emelie Rhodin, Stockholm
emelie-ronja@hotmail.com

12 valpar födda 6 juni. 7 tikar och 5 hanar. Inavelsgrad 0. Samtliga är tingade.


Agras Arja ”Humlan”
Född 20150516
SE41179/2015
Höjd 74 cm, vikt 54 kg
Röntgen: HD C, ED 1
Mentalbeskrivning genomförd
Excellent, två cert
Hjärtscannad UA


Ditmar ”Carlo”
DK 13977/2015
Född 150703
Röntgen: HD A, ED 0
Mentalbeskrivning genomförd
Excellent på utställning.
Kontakt: Linda Vasel
linda@vasel.se