Valpar till salu/födda valpar

För att en valpkull ska få annonseras på föreningens hemsida ska uppfödaren följa SKK:s/NKK:s krav när det gäller uppfödning samt försäljning.

De hundar som går i avel ska, dessutom, följa de krav Broholmerföreningen ställer för att hunden ska vara avelsgodkänd.

Valpar födda 4 april 2018. Alla valpar är tingade.

västernäs vega
N UCh Njv-14 Vesternaes Vega
DK15989/2013
Röntgen: HD fri, ED fri
Genomförd mentalbeskrivelse
Excellent och cert av 2 av de danska domare som är godkända av Dansk Broholmerselskab
1 CACIB
Gentestad för färg
Aortastenos: gråzon

rumle
DK UCh SE UCh NO UCh NORD UCh SE V-16 Rumle af Troldhöj
DK06658/2013
Röntgen: HD A, ED 0
Ecteriörbeskrivning XXXX
Aortastenos: Scannad fri
Mentalbeskrivelse genomförd

Kontakt: Anniken Sander
Kennel Broholmerskogen
annikensander@hotmail.com

Valpar födda 22 april 2018. Alla valpar är tingade.

Ambra-3

Becka ”Ambra”
SE24399/2014, DK02611/2014
Röntgen HD B, ED 0
Genomförd MH
Excellent på officiell utställning, 1 cert


SE UCh NO UCh Brombasken Bolde ”Preben”
SE28501/2015
Röntgen: HD A, ED 0
Genomförd MH och BPH

Kontakt: Annica hultin
Kennel Honeycup
annica.hultin@icloud.com

Valpar födda 10 maj 2018. Alla valpar är tingade

Alva
SE UCh  Alva
SE 51668/2014
Röntgen: HD A  ED 0
Genomförd mentalbeskrivning
Hjärtscannad UA

received_10154147676074442
SE UCh, SE VCh, NO V-15, NO UCh, FI UCh, Nord UCh, C.I.B. Asker
SE50739/2012
Röntgen: HD A, ED 1
Mentalbeskrivning genomförd
Exteriörbedömd XXX++
Hjärtscannad

Kontakt: Cia Odén
0704155100
skrubbs@telia.com

Valpar födda 21 maj 2018. Alla valpar är tingade

vintersöndag1
SE VCH SE UCH NO UCH Landkildens Röja
SE 10572/2015, DK17644/2014
Röntgen: HD A ED 1
Genomförd MH och BPH
Excellent och cert för en av de danska domare som är godkända av Dansk Broholmerselskab.
3 CACIB
Aortastenos: scannad fri
Gentestad för färg

balderposar-1
Ellebaekgardens Balder
DK06754/2012
Röntgen: HD B ED 0
Genomförd mentalbeskrivelse
Godkänd exteriörbeskrivning
Aortastenos: scannad fri

Kontakt: Anne Lundin
Amokens Kennel
www.amokenskennel.se
info@amoken.com