Avelsgodkända tikar

Är din hund avelsgodkänd och du vill ha med den under ”Avelsgodkända tikar” behöver vi följande uppgifter:

Ett foto på hunden
Namn på hunden
Födelsedatum
Registreringsnummer
Höjd och vikt
Resultat röntgen HD/ED
Information om genomfört MH eller BPH
Information om genomförd exteriörbeskrivning alternativt
utställningsresultat.
Information om eventuell scanning för aortastenos.
Eventuella meriter.
Kontaktuppgifter till ägare.

Mejla uppgifterna till viceordforande@broholmer.se

röjavinter
SE VCh SE UCh NO UCh FI UCh NORD UCh C.I.B. Landkildens Röja
Född 141005
SE10572/2015 DK17644/2014
Höjd 70 cm, vikt 53 kg
Röntgen: HD A, ED 1
Mentalbeskrivning genomförd, BPH genomfört
Excellent och cert för en av de danska domare som är godkända av Dansk Broholmerselskab
3 CACIB
Scannad fri när det gäller aortastenos
Gentestad för färg
Kontakt: Anne Lundin
Amokens kennel
info@amoken.com


SE UCh  Alva
Född 20140721
SE51668/2014
Vikt 50 kg
Röntgen: HD A  ED 0
Genomförd mentalbeskrivning
Hjärtscannad UA
Kontakt: Cia Odén, Gotland
0704155100
skrubbs@telia.com

västernäs vega
N UCh  SE UCh NJ V-14  N JV-14 NO V -18 NORD V-18 SE V -18 Vesternæs Vega
Född: 20130907
DK15989/2013
Y2111
Höjd: 68 cm, vikt: 49 kg
Röntgen: HD fri  AD fri
Excellent og CERT av 2 av de danska domare som är godkända av Dansk Broholmerselskab
2 CACIB
Hjärtscannad: gråson
Gentestad för färg
Genomförd mentalbeskrivning i Danmark arrangerad av Dansk Broholmerselskab
Kontakt: Anniken Sander
Kennel Broholmerskogen.
annikensander@hotmail.com

Ambra-3
Becka ”Ambra”
SE24399/2014 DK02611/2014
Höjd 70 cm, vikt 53 kg
Röntgen: HD B, ED 0
Mentalbeskrivning genomförd
Excellent på officiell utställning, 1 cert
Kontakt: Annica Hultin
annica.hultin@icloud.com

embla
SE UCh Embla
Född 20140311
SE36520/2014 NO39245/14
Höjd 70 cm, vikt 51 kg
Röntgen: HD B, ED 1
Mentalbeskrivning genomförd
Kontakt: Emelie Rhodin
emelie-ronja@hotmail.com


RLI RLII Brombasken Olea
NO36332/2015
Höjd: 66 cm, vikt 43 kg
Röntgen: HD B, ED 0
Mentalbeskrivning genomförd
Excellent och Cert
Kontakt: Anja K Fjellvagn
Lullavang kennel
anja.fjellvang@gmail.com


Brombaskens Birka
Född 20150222
SE32761/2015
Höjd 69 cm, vikt 47 kg
Röntgen: HD B, ED 0
BPH genofört
Excellent på utställning
Kontakt: Lisa Tholén
tholenlisa@hotmail.com


SE UCh Heimdals Herlige Thea
Född 20160509
SE58202/2017 DK09896/2016
Höjd 70 cm, vikt 52 kg
Röntgen HD A, ED 0
Hjärtscannad UA
BPH genomfört
Excellent, två svenska cert och ett nordiskt
Kontakt Eva Käll
evakall@telia.com
070 8380222


Agras Arja ”Humlan”
Född 20150516
SE41179/2015
Höjd 74 cm, vikt 54 kg
Röntgen: HD C, ED 1
Mentalbeskrivning genomförd
Excellent, två cert
Hjärtscannad UA
Kontakt: Linda Vasel
linda@vasel.se


SE UCh SE V-19 Brombasken Bondi
Född 20161002
SE21920/2017
Höjd 69 cm, vikt 51 kg
Röntgen: HD A ED 0
BPH genomfört
Kontakt: Inger och Marie Häggström
Rose Creeks kennel
marie@rosecreeks.se


Broholmerskogens Frida (Bess)
Född 20170209
SE55667/2018
Höjd 65 cm, vikt 50 kg
Röntgen: HD A, ED 1
Mentalbeskrivning genomförd
Excellent
Kontakt: Inga-Britt Jönsson
ingabritt50@gmail.com
0725 607077