Broholmerregistret

Broholmer är fortfarande en ras med få individer och en snäv avelsbas. Genom ett seriöst avelsarbete är rasen förhållandevis frisk och det är viktigt att vi fortsätter arbeta för att det ska förbli så.

Broholmerföreningen försöker att ha ett så komplett och uppdaterat register som möjligt över de broholmer som finns i Sverige och Norge. Registret är ett viktigt verktyg i rasklubbens arbete för att utveckla och bevara rasen.

När en kull broholmervalpar säljs vill vi att uppfödaren skickar uppgifter till registret om valparnas kön, registreringsnummer och nya ägare.

När en broholmer har genomfört någon av de tester som krävs för avelsgodkännande är vi tacksamma om ni ägare skickar in uppgifter gällande detta så att vi kan uppdatera registret. Det gäller röntgen för HD/ED, utställningsresultat samt genomfört MH eller BPH. Eftersom scanning för aortastenos rekommenderas för avel vill vi även ha information om hunden är scannad. Likaså vill vi få information om hunden är färgtestad.

Vi är också tacksamma om vi får information om andra saker som kan ha betydelse för rasen generellt, t ex om en hund har drabbats av cancer, spondylos, OCD eller hjärtsjukdomar.

Hundregistret är inte offentligt och de uppgifter som registreras där är enbart till för rasklubbens arbete. Ansvarig för hundregistret är Maria Olsson, kontaktuppgifter se nedan.


Maria Olsson
Bara, Sverige
+46 702787519
Presentation
hundregistret@broholmer.se