Planerade/genomförda parningar

Vill du publicera en parning på sidan, mejla till suppleant4@broholmer.se

För att en parning ska få annonseras på föreningens hemsida ska uppfödaren följa SKK:s krav när det gäller uppfödning samt försäljning. För uppfödare i Norge gäller att man följer NKK:s krav. Uppfödaren ska, dessutom, vara medlem i Broholmerföreningen.

Länk till SKK:s grundregler. Länk till NKK:s grundregler.

De hundar som läggs ut på sidan ska, dessutom, följa de krav Broholmerföreningen ställer för att hunden ska vara avelsgodkänd.

För att uppfylla de krav Broholmerföreningen ställer för avel ska hunden vara röntgad för HD/ED, utställd med, minst, very good på en officiell utställning (efter att hunden fyllt två år) samt ha genomfört MH eller BPH. För att en parning ska annonseras på Broholmerföreningens hemsida och förmedlas via vår valplista krävs det att båda hundarna är avelsgodkända vid parningstillfället.

Utförligare information om vilka krav Broholmerföreningen ställer för avel finns på sidan Avelsregler.

Om hunden är registrerad i annat land än Sverige eller Norge ska hunden vara avelsgodkänd enligt de regler Dansk Broholmerselskab eller deras samarbetspartner i respektive land ställer.

För de upplysningar (t ex scanning för aortastenos) som inte finns officiellt registrerade på SKK eller NKK behöver föreningen en kopia för att parningen ska få annonseras på sidan. Detta gäller även för de hundar som har resultat gällande HD/ED-röntgen, utställning och mentalbeskrivning registrerade i andra länder än Sverige eller Norge.

GENOMFÖRDA PARNINGAR

Parning genomförd 22/8. Dräktighet konstaterad. Beräknad födsel ca 23/10

Heimdals Herlige Groa
SE55601/2017
Höjd 70 cm, vikt 54 kg
Röntgen: HD B, ED 0
BPH med skott genomfört
Excellent CK R-CERT
Hjärtscannad UA


Broholmerskogens Gösta Viking
Född: 2019-03-31
SE58433/2019
Höjd 70cm, vikt 59 kg
Röntgen: HD A, ED 0
BPH med skott genomfört
Excellent på exteriörbedömning
Very Good på officiell utställning för godkänd Broholmerdomare
Scannad fri för aortastenos
Kontakt Madeleine Jonsson
Grästorp
maddejonsson60@hotmail.com
070 601 41 17

 

PLANERADE PARNINGAR
–