Planerade/genomförda parningar

Vill du publicera en parning på sidan, mejla till viceordforande@broholmer.se.

För att en parning ska få annonseras på föreningens hemsida ska uppfödaren följa SKK:s krav när det gäller uppfödning samt försäljning. För uppfödare i Norge gäller att man följer NKK:s krav.

Länk till SKK:s grundregler. Länk till NKK:s grundregler.

De hundar som läggs ut på sidan ska, dessutom, följa de krav Broholmerföreningen ställer för att hunden ska vara avelsgodkänd.

För att uppfylla de krav Broholmerföreningen ställer för avel ska hunden vara röntgad för HD/ED, utställd med, minst, very good på en officiell utställning (efter att hunden fyllt två år) samt ha genomfört MH eller BPH

Utförligare information om vilka krav Broholmerföreningen ställer för avel finns på sidan Avelsregler.

Om hunden är registrerad i annat land än Sverige eller Norge ska hunden vara avelsgodkänd enligt de regler Dansk Broholmerselskab eller deras samarbetspartner i respektive land ställer.

För de upplysningar (t ex scanning för aortastenos) som inte finns officiellt registrerade på SKK eller NKK behöver föreningen en kopia för att parningen ska få annonseras på sidan. Detta gäller även för de hundar som har resultat gällande HD/ED-röntgen, utställning och mentalbeskrivning registrerade i andra länder än Sverige eller Norge.

GENOMFÖRDA PARNINGAR

Parning genomförd 17 mars 2019 . Tyvärr resulterade inte parningen i dräktighet.


Brombaskens Birka
Född 20150222
SE32761/2015
Höjd 69 cm, vikt 47 kg
Röntgen: HD B, ED 0
BPH genofört
Excellent på utställning

IMG_3901
SE UCh Agras Axel
Född 20150516
SE41180/2015
Höjd 77cm; Vikt 61 kg
Röntgen: HD A ED 0
BPH genomfört
Kontakt: Lisa Tholén, Katrineholm
tholenlisa@hotmail.com

Parning genomförd 17 mars 2019. Inavelsgrad 2,5

embla
SE UCh Embla

Född 20140311
SE36520/2014 NO39245/14
Höjd 70 cm, vikt 51 kg
Röntgen: HD B, ED 1
Mentalbeskrivning genomförd


SE UCh NO UCh FI UCh NORD UCh SE V-18 Brombasken Bolde ”Preben”
Född 150222
SE28501/2015
Höjd 76 cm, vikt 63 kg
Röntgen: HD A ED 0
BPH genomfört, MH genomförd
Genomförd exteriörbeskrivning
5 CACIB
Kontakt: Emelie Rhodin, Stockholm
emelie-ronja@hotmail.com

Parning genomförd 4 mars 2019. Inavelsgrad 0


Agras Arja ”Humlan”
Född 20150516
SE41179/2015
Höjd 74 cm, vikt 54 kg
Röntgen: HD C, ED 1
Mentalbeskrivning genomförd
Excellent, två cert
Hjärtscannad UA


Ditmar ”Carlo”
DK 13977/2015
Född 150703
Röntgen: HD A, ED 0
Mentalbeskrivning genomförd
Excellent på utställning.
Kontakt: Linda Vasel
linda@vasel.se

PLANERADE PARNINGAR

Parning planeras i mars 2019. Inavelsgrad 0


RLI RLII Brombasken Olea
NO36332/2015
Höjd: 66 cm, vikt 43 kg
Röntgen: HD B, ED 0
Mentalbeskrivning genomförd
Excellent och Cert


Anton
DK13975/2015
Höjd 73 cm, vikt 63 kg
Röntgen: HD A, ED 0
Genomförd mentalbeskrivning
Excellent och cert
Genomförd exteriörbeskrivning
Kontakt: Anja Karoline Fjellvang, Isane Norge
Lullavang kennel
anja.fjellvang@gmail.com