Planerade/genomförda parningar

För att en parning ska få annonseras på föreningens hemsida ska uppfödaren följa SKK:s krav när det gäller uppfödning samt försäljning. För hundar i Norge gäller att man följer NKK:s krav.

Länk till SKK:s grundregler. Länk till NKK:s grundregler.

De parningar som läggs ut på sidan ska, dessutom, följa de krav Broholmerföreningen ställer för att hundarna ska vara avelsgodkända.