Planerade/genomförda parningar

Vill du publicera en parning på sidan, mejla till viceordforande@broholmer.se.

För att en parning ska få annonseras på föreningens hemsida ska uppfödaren följa SKK:s krav när det gäller uppfödning samt försäljning. För uppfödare i Norge gäller att man följer NKK:s krav.

Länk till SKK:s grundregler. Länk till NKK:s grundregler.

De hundar som läggs ut på sidan ska, dessutom, följa de krav Broholmerföreningen ställer för att hunden ska vara avelsgodkänd.

För att uppfylla de krav Broholmerföreningen ställer för avel ska hunden vara röntgad för HD/ED, utställd med, minst, very good på en officiell utställning (efter att hunden fyllt två år) samt ha genomfört MH eller BPH

Utförligare information om vilka krav Broholmerföreningen ställer för avel finns på sidan Avelsregler.

Om hunden är registrerad i annat land än Sverige eller Norge ska hunden vara avelsgodkänd enligt de regler Dansk Broholmerselskab eller deras samarbetspartner i respektive land ställer.

För de upplysningar (t ex scanning för aortastenos) som inte finns officiellt registrerade på SKK eller NKK behöver föreningen en kopia för att parningen ska få annonseras på sidan. Detta gäller även för de hundar som har resultat gällande HD/ED-röntgen, utställning och mentalbeskrivning registrerade i andra länder än Sverige eller Norge.

GENOMFÖRDA PARNINGAR

Parning genomförd 13 och 14 maj. Inavelsgrad 0. Dräktighet konstaterad.


Heimdals Herlige Groa
SE55601/2017 DK09894/2016
Höjd 70 cm, vikt 50 kg
Röntgen: HD B, ED UA
Scannad fri för aortastenos
BPH genomfört
Excellent på utställning
R-CERT


Wargårds Wiggo af Troldhöjd
SE12113/1014
Höjd 80 cm, vikt 69 kg
Röntgen: HD A, ED 0
Scannad fri för aortastenos
Genomfört MH
Excellent på utställning
CERT och CACIB

Kontakt: Madeleine Jonsson

Maddejonsson60@hotmail.com

Parning genomförd 20 juli. Dräktighet konstaterad


Brombaskens Birka
Född 20150222
SE32761/2015
Höjd 69 cm, vikt 47 kg
Röntgen: HD B, ED 0
BPH genofört
Excellent på utställning

IMG_3901
SE UCh Agras Axel
Född 20150516
SE41180/2015
Höjd 77cm; Vikt 61 kg
Röntgen: HD A ED 0
BPH genomfört

Kontakt: Lisa Tholén
tholenlisa@hotmail.com

PLANERADE PARNINGAR