Planerade/genomförda parningar

Vill du publicera en parning på sidan, mejla till viceordforande@broholmer.se.

För att en parning ska få annonseras på föreningens hemsida ska uppfödaren följa SKK:s krav när det gäller uppfödning samt försäljning. För uppfödare i Norge gäller att man följer NKK:s krav.

Länk till SKK:s grundregler. Länk till NKK:s grundregler.

De hundar som läggs ut på sidan ska, dessutom, följa de krav Broholmerföreningen ställer för att hunden ska vara avelsgodkänd.

För att uppfylla de krav Broholmerföreningen ställer för avel ska hunden vara röntgad för HD/ED, utställd med, minst, very good på en officiell utställning (efter att hunden fyllt två år) samt ha genomfört MH eller BPH

Utförligare information om vilka krav Broholmerföreningen ställer för avel finns på sidan Avelsregler.

Om hunden är registrerad i annat land än Sverige eller Norge ska hunden vara avelsgodkänd enligt de regler Dansk Broholmerselskab eller deras samarbetspartner i respektive land ställer.

För de upplysningar (t ex scanning för aortastenos) som inte finns officiellt registrerade på SKK eller NKK behöver föreningen en kopia för att parningen ska få annonseras på sidan. Detta gäller även för de hundar som har resultat gällande HD/ED-röntgen, utställning och mentalbeskrivning registrerade i andra länder än Sverige eller Norge.

GENOMFÖRDA PARNINGAR

Parning genomförd 28 januari 2019. Inavelsgrad 2,669

västernäs vega
N UCh  SE UCh NJ V-14  N JV-14 NO V -18 NORD V-18 SE V -18 Vesternæs Vega
Född: 20130907
DK15989/2013
Y2111
Höjd: 68 cm, vikt: 49 kg
Röntgen: HD fri  AD fri
Excellent og CERT av 2 av de danska domare som är godkända av Dansk Broholmerselskab
2 CACIB
Hjärtscannad: gråson
Gentestad för färg
Genomförd mentalbeskrivning i Danmark arrangerad av Dansk Broholmerselskab


Vidar
DK19459/2012
Röntgen: HD A, ED 0
Exteriörbeskrivning XXX+
VG på officiell utställning
Genomförd mentalbeskrivning
Aortastenos, scannad fri.
Fri från OCD
Kontakt: Anniken Sander, Svelvik Norge
Kennel Broholmerskogen.
annikensander@hotmail.com

Parning genomförd  24-25 januari 2019


Heimdals Herlige Thea
Född 20160509
SE58202/2017 DK09896/2016
Höjd 70 cm, vikt 52 kg
Röntgen HD A, ED 0
Hjärtscannad UA
BPH genomfört
Excellent, två svenska cert och ett nordiskt


Gorm
DK08056/2016
Höjd 77 cm, vikt 72 kg
Röntgen: HD fri, ED fri
Scannad fri för aortastenos
Genomförd mentalbeskrivelse
Exteriörbeskrivning
Excellent på utställning
Gentestad för färg
Kontakt Eva Käll, Trollhättan
valp.broholmer@gmail.com
070 8380222

Parning genomförd 15 februari 2019


SE UCh  Alva
Född 20140721
SE51668/2014
Vikt 50 kg
Röntgen: HD A  ED 0
Genomförd mentalbeskrivning
Hjärtscannad UA


Björgvin Von Hershop Depenove
Regnummer: VDH12/14900041
Röntgen: HD B, ED fri
Mentalbeskrivelse genomförd
Utställd med excellent
Exteriörbeskrivning genomförd
Scannad fri för aortastenos
Kontakt: Cia Odén, Klintehamn
Hoksel kennel
0704155100
skrubbs@telia.com

PLANERADE PARNINGAR

Parning planeras i mars 2019. Inavelsgrad 0


RLI RLII Brombasken Olea
NO36332/2015
Höjd: 66 cm, vikt 43 kg
Röntgen: HD B, ED 0
Mentalbeskrivning genomförd
Excellent och Cert


Anton
DK13975/2015
Höjd 73 cm, vikt 63 kg
Röntgen: HD A, ED 0
Genomförd mentalbeskrivning
Excellent och cert
Genomförd exteriörbeskrivning
Kontakt: Anja Karoline Fjellvang, Isane Norge
Lullavang kennel
anja.fjellvang@gmail.com

Parning planeras våren 2019. Inavelsgrad 0,2


Brombaskens Birka
Född 20150222
SE32761/2015
Höjd 69 cm, vikt 47 kg
Röntgen: HD B, ED 0
BPH genofört
Excellent på utställning

IMG_3901
SE UCh Agras Axel
Född 20150516
SE41180/2015
Höjd 77cm; Vikt 61 kg
Röntgen: HD A ED 0
BPH genomfört
Kontakt: Lisa Tholén, Katrineholm
tholenlisa@hotmail.com

Parning planeras i februari 2019. Inavelsgrad 2,5

embla
SE UCh Embla

Född 20140311
SE36520/2014 NO39245/14
Höjd 70 cm, vikt 51 kg
Röntgen: HD B, ED 1
Mentalbeskrivning genomförd


SE UCh NO UCh FI UCh NORD UCh SE V-18 Brombasken Bolde ”Preben”
Född 150222
SE28501/2015
Höjd 76 cm, vikt 58 kg
Röntgen: HD A ED 0
BPH genomfört, MH genomförd
Genomförd exteriörbeskrivning
4 CACIB
Kontakt: Emelie Rhodin, Stockholm
emelie-ronja@hotmail.com