Valberedningen söker – påminnelse!

Till dig medlem som önskar vara aktiv i vår trevliga förening eller vet någon annan som vill.       Du har fram till den 31 Januari 2021 på dig att nominera dig själv eller annan lämplig person, till styrelseuppdrag i Broholmerföreningen. Poster som skall gå till omval eller nyval är följande:

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
övriga ledamöter, Suppleanter, Revisorer och Revisorsuppleanter.

För information om vad en post i vår styrelse kan innebära, kan följande två kontaktas: Anne Lundin på viceordforande@broholmer.se eller Annika Schröder på sekreterare@broholmer.se

Förslagen till val enligt ovan, skall sändas till Valberedningen valp.broholmer@gmail.com och innehålla vilken funktion som avses, namn och kontaktuppgift, en kort presentation och uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Sammankallande valberedare

Eva Käll

Domarkompendium för Broholmer

Om du önskar beställa ett exemplar av Domarkompendium, har du nu möjlighet att göra så. Det finns att köpa både på svenska och engelska. Beställer gör du genom att kontakta Maria Stengaard på  ordforande@broholmer.se

Kompendiet kostar 200 kronor inklusive frakt. Bor man i Sverige kan man swisha till:
1231243310
Eller betala till plusgiro:
498064-5

Bor man utanför Sverige betalar man till:
IBAN SE 3995000099601804980645
BIC. NDEASESS
Broholmerföreningen
Tillinge Hagby 13
745 94 Enköping

 

Valberedningen söker

Till dig medlem som önskar vara aktiv i vår trevliga förening eller vet någon annan som vill.       Du har fram till den 31 Januari 2021 på dig att nominera dig själv eller annan lämplig person, till styrelseuppdrag i Broholmerföreningen. Poster som skall gå till omval eller nyval är följande:

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
övriga ledamöter, Suppleanter, Revisorer och Revisorsuppleanter.

För information om vad en post i vår styrelse kan innebära, kan följande två kontaktas: Anne Lundin på viceordforande@broholmer.se eller Annika Schröder på sekreterare@broholmer.se

Förslagen till val enligt ovan, skall sändas till Valberedningen valp.broholmer@gmail.com och innehålla vilken funktion som avses, namn och kontaktuppgift, en kort presentation och uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Sammankallande valberedare

Eva Käll