God Jul och Gott Nytt År!

Broholmerföreningen önskar alla en riktigt god jul och tackar för det gångna året!

Vi ser fram mot ett spännande 2019 med flera planerade kullar, årsmöte i mars och läger på Gammelkroppa i september.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ändrade avelsregler från och med 1 januari 2019

För att bli avelsgodkänd enligt Broholmerföreningen ska hunden ha fått minst very good på en officiell utställning.

Dansk Broholmerselskab har kravet minst very good för någon av ett fåtal utvalda domare som har stor kunskap om rasen. I Danmark har man infört en åldersgräns som innebär att hunden måste få minst very good efter att den har fyllt två år.

Vid Broholmerföreningens styrelsemöte 14 oktober 2018 beslutades att införa samma åldersgräns för att hunden ska bli avelsgodkänd enligt Broholmerföreningen.

Från och med 1 januari 2019 krävs det att hunden ska ha fått minst very good på en officiell utställning efter att den har fyllt två år.

Detta påverkar inte de hundar som redan är avelsgodkända. Länk till avelsreglerna

Ändringar gällande medlemshantering

Från och med 181211 tar SKK över medlemshanteringen för Broholmerföreningen och övriga rasklubbar under SBHK. Inbetalningskort kommer, hädanefter, att skickas ut en gång per år till er som redan är medlemmar. För er som ännu inte är medlemmar finns länkar för att bli medlem här

Broholmerföreningens hundregister

Broholmer är fortfarande en ras med få individer och en snäv avelsbas. Genom ett seriöst avelsarbete är rasen förhållandevis frisk och det är viktigt att vi fortsätter arbeta för att det ska förbli så.

Broholmerföreningen försöker att ha ett så komplett och uppdaterat register som möjligt över de broholmer som finns i Sverige och Norge. Registret är ett viktigt verktyg i rasklubbens arbete för att utveckla och bevara rasen.

När en kull broholmervalpar säljs vill vi att uppfödaren skickar uppgifter till registret om valparnas kön, registreringsnummer och nya ägare.

När en broholmer har genomfört någon av de tester som krävs för avelsgodkännande är vi tacksamma om ni ägare skickar in uppgifter gällande detta så att vi kan uppdatera registret. Det gäller röntgen för HD/ED, utställningsresultat samt genomfört MH eller BPH. Eftersom scanning för aortastenos rekommenderas för avel vill vi även ha information om hunden är scannad.

Vi är också tacksamma om vi får information om andra saker som kan ha betydelse för rasen generellt, t ex om en hund har drabbats av cancer, spondylos, OCD eller hjärtsjukdomar.

Hundregistret är inte offentligt och de uppgifter som registreras där är enbart till för rasklubbens arbete.

Ansvarig för hundregistret är Maria Ohlsson och hennes mejladress är ledamot3@broholmer.se