Kategoriarkiv: Avel

Uppdateringar gällande avel

Aveln på broholmer i Sverige och Norge ökar och i och med det har Broholmerföreningens styrelse insett att det är vissa ställningstaganden vi behöver göra när det gäller krav för avel.

Eftersom avelsbasen är så liten, när det gäller broholmer, är det viktigt att vi använder så många hundar som möjligt i avel. Det finns ingen perfekt hund och för att inte genpolen ska bli för snäv så måste vi använda hundar som har vissa fel. Det är dock viktigt att använda dessa hundar klokt.

Broholmerföreningen har därför lagt till några regler och riktlinjer när det gäller användandet av hundar som, t ex, inte har felfria höfter eller armbågar. Information finns på sidan ”Avelsregler”.

Fler uppfödare väljer att para sina tikar med hanar som ej bor i Sverige/Norge. Eftersom avelskraven ser lite olika ut beroende på vilket land hunden är registrerad i så har vi även specificerat de kraven enligt följande:

Om hunden är registrerad i annat land än Sverige eller Norge ska hunden vara avelsgodkänd enligt de regler Dansk Broholmerselskab eller deras samarbetspartner i respektive land ställer.

För de upplysningar (t ex scanning för aortastenos) som inte finns officiellt registrerade på SKK eller NKK behöver föreningen en kopia för att parningen ska få annonseras på sidan. Detta gäller även för de hundar som har resultat gällande HD/ED-röntgen, utställning och mentalbeskrivning registrerade i andra länder än Sverige eller Norge.

 

Ändrade avelsregler från och med 1 januari 2019

För att bli avelsgodkänd enligt Broholmerföreningen ska hunden ha fått minst very good på en officiell utställning.

Dansk Broholmerselskab har kravet minst very good för någon av ett fåtal utvalda domare som har stor kunskap om rasen. I Danmark har man infört en åldersgräns som innebär att hunden måste få minst very good efter att den har fyllt två år.

Vid Broholmerföreningens styrelsemöte 14 oktober 2018 beslutades att införa samma åldersgräns för att hunden ska bli avelsgodkänd enligt Broholmerföreningen.

Från och med 1 januari 2019 krävs det att hunden ska ha fått minst very good på en officiell utställning efter att den har fyllt två år.

Detta påverkar inte de hundar som redan är avelsgodkända. Länk till avelsreglerna