Kategoriarkiv: Avel

BPH för broholmer 26-27 september 2020

Vårt tidigare planerade BPH 9-10 maj var vi ju tyvärr tvungna att ställa in. Vi gör ett nytt försök i höst och hoppas att det går att genomföra!

2018 registrerades rekordmånga broholmer i Sverige.

2020 är det dags för de flesta av dessa hundar att genomföra någon form av mental utvärdering, antingen MH (Mentalbeskrivning Hund) eller BPH (Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund).

Broholmerföreningen har därför bokat 26 och 27 september 2020 för BPH på Skaraborgs Kennelklubbs beskrivningsplan i Håkantorp utanför Vara.

Det innebär att broholmer kommer att ha förtur när det gäller platserna. Normalt bedömer man 8 hundar per dag så det finns plats för 16 broholmer. De platser vi ej fyllt med broholmer släpps till andra raser ca fyra veckor innan aktuellt datum.

Det går ännu inte att anmäla till denna helg men information kommer så snart anmälan öppnat.

Givetvis kan man själv anmäla sig till BPH hos någon annan arrangör eller välja MH om man föredrar det (mer information nedan).

Här finns en lista över arrangörer för BPH. Här hittar man planerade MH.

Vikten av utvärdering
För att en broholmer ska bli avelsgodkänd krävs att den är röntgad för HD (höftledsdysplasi) och ED (armbågsdysplasi). Hunden ska ha erhållit, minst, ett very good på en officiell utställning efter att den har fyllt två år och den ska, dessutom, ha genomfört MH eller BPH.

Även om man inte avser att avla på sin broholmer är det viktigt att alla som har möjlighet ändå gör ovanstående tester. Broholmer är en ras som fortfarande kan anses vara under rekonstruktion och det är väldigt viktigt att vi fortsätter att utvärdera så många hundar som möjligt.

MH eller BPH
Tidigare krävdes MH för att en broholmer skulle bli avelsgodkänd. Ansvaret för MH ligger hos Svenska Brukshundsklubben och är framtaget för att utvärdera brukshundar, även om alla raser kan delta.   Mer information om MH

2012 startade Svenska Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning, BPH, som är utformad för att passa alla raser och sedan några år likställer Broholmerföreningen BPH med MH när det gäller mental utvärdering.

Mer information om BPH hittar du i denna broschyr:
BPH – Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – bph_informationsbroschyr_a36

Vill man att hunden ska vara avelsgodkänd även efter Dansk Broholmerselskabs regler krävs fortfarande MH då BPH endast finns i Sverige.

Information om SKK:s beslut om dispens gällande avel

I går skickade SKK ut ett ett nyhetsbrev med information angående covid-19. Informationen i sin helhet går att läsa här.

När det gäller registrering av valpar har SKK beslutat att ge en tillfällig dispens när det gäller de krav som fastställs i SKK:s grundregler samt registreringsregler. Det kommer tillfälligt vara möjligt att registrera valpar efter föräldrar som vid parningstillfället inte uppfyller de krav som normalt gäller enligt SKK.

Texten lyder så här:

Underlättnader för våra uppfödare
Jag kan också berätta att hittills är våra registreringssiffror bra. Jag är övertygad om att väldigt många fortfarande och i framtiden vill köpa valpar från alla våra duktiga uppfödare. För att underlätta för våra uppfödare i denna svåra tid så har CS beslutat att medge en generell dispens från krav i grundregler och registreringsregler att innan parning inkomma med resultat av till exempel ögonlysning, HD, ED med flera undersökningar samt kravet om känd mental status. Valparna kommer att registreras, men för få fullständigt registreringsbevis måste de undersökningar som krävs enligt regelverken komma in, snarast möjligt.

Vid dessa typer av dispens kan inte kullen registreras via SKKs e-tjänst för valpregistrering. Dispensen gäller till 31 maj 2020, men kan förlängas vid behov.

Broholmerföreningens styrelse har diskuterat hur vi ska förhålla oss till ovanstående dispens och vi har kommit fram till att föreningens regler för avelsgodkännande fortsätter att gälla.

De flesta av de broholmer i Sverige och Norge som ännu inte är avelsgodkända är väldigt unga och det borde därför inte vara något större problem att skjuta upp en parning några månader tills avelskraven är uppfyllda.

Broholmer är numerärt en mycket liten ras och visst är det viktigt att så många hundar som möjligt kan ingå i avelsarbetet men samtidigt gör den lilla populationen att vi måste vara noggrann när det gäller vilka hundar som används.

En dispens som möjliggör för att hundar som, i ett senare skede, visar sig ej är lämpade för avel används kan få stora konsekvenser för rasen i framtiden.

Broholmerföreningen kommer därför inte att göra några undantag på grund av nuvarande situation.

För att en kull ska få annonseras på föreningens hemsida samt förmedlas genom föreningens valpförmedling krävs fortsatt att hunden är avelsgodkänd enligt Broholmerföreningens avelskrav innan parning genomförs.

Uppfödare och medlemskonferens på Vätterleden 16 februari.

16 februari höll SMHK en uppfödare och medlemskonferens om mentalitet och avel. Föreläsare var Annelie Isaksson och Jeanett Lemmeke.


Från Broholmerföreningen var vi sju stycken deltagare.


Annelie Isaksson föreläste om hundens historia från varg till nutida raser. Hon pratade om hur de olika hundtyperna har utvecklats för att slutligen bli de raser vi har idag. Fokus var de raser som ligger under SMHK och de framavlade och nedärvda egenskaper dessa har. Annelie pratade också om vikten av att verkligen förhålla sig till rasstandarden i sin avel så man inte avlar på överdrifter.


På eftermiddagen föreläste Jeanett Lemmke om avel. Hon pratade om hur viktigt det är att vara väl insatt i den ras man avlar på och att man har ett mål med sin avel.  Jeanett lade stor vikt vid de mentala egenskaperna och menade att i det samhälle de flesta hundar lever idag är det viktigt att de är socialt fungerande. Jeanett pratade också om vikten av kommunikation och att det är viktigt att vi lägger eventuella personliga meningsskiljaktigheter åt sidan för att arbeta för rasens bästa.

Anmälda till BPH-helgen 9-10 maj 2020

Det har redan kommit in 10 anmälningar till BPH-helgen 9-10 maj vilket är fantastiskt roligt. Till lördagen är 8 broholmer anmälda. Det går att klämma in en till om det är någon som absolut inte kan på söndagen men annars är det alltså söndagen som gäller om man vill anmäla sig.

I tidigare inlägg finns en länk till anmälan. Du hittar inlägget här.

BPH för broholmer 9-10 maj 2020

2018 registrerades rekordmånga broholmer i Sverige.

2020 är det dags för de flesta av dessa hundar att genomföra någon form av mental utvärdering, antingen MH (Mentalbeskrivning Hund) eller BPH (Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund).

Broholmerföreningen har därför bokat 9 och 10 maj 2020 för BPH på Skaraborgs Kennelklubbs beskrivningsplan i Håkantorp utanför Vara.

Det innebär att broholmer kommer att ha förtur när det gäller platserna. Normalt bedömer man 8 hundar per dag så det finns plats för 16 broholmer. De platser vi ej fyllt med broholmer släpps till andra raser ca fyra veckor innan aktuellt datum.

Det går ännu inte att anmäla till denna helg men information kommer så snart anmälan öppnat.

Givetvis kan man själv anmäla sig till BPH hos någon annan arrangör eller välja MH om man föredrar det (mer information nedan).

Här finns en lista över arrangörer för BPH. Här hittar man planerade MH.

Vikten av utvärdering
För att en broholmer ska bli avelsgodkänd krävs att den är röntgad för HD (höftledsdysplasi) och ED (armbågsdysplasi). Hunden ska ha erhållit, minst, ett very good på en officiell utställning efter att den har fyllt två år och den ska, dessutom, ha genomfört MH eller BPH.

Även om man inte avser att avla på sin broholmer är det viktigt att alla som har möjlighet ändå gör ovanstående tester. Broholmer är en ras som fortfarande kan anses vara under rekonstruktion och det är väldigt viktigt att vi fortsätter att utvärdera så många hundar som möjligt.

MH eller BPH
Tidigare krävdes MH för att en broholmer skulle bli avelsgodkänd. Ansvaret för MH ligger hos Svenska Brukshundsklubben och är framtaget för att utvärdera brukshundar, även om alla raser kan delta.   Mer information om MH

2012 startade Svenska Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning, BPH, som är utformad för att passa alla raser och, sedan några år, likställer Broholmerföreningen BPH med MH när det gäller mental utvärdering.

Mer information om BPH hittar du i denna broschyr:
BPH – Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – bph_informationsbroschyr_a36

Vill man att hunden ska vara avelsgodkänd även efter Dansk Broholmerselskabs regler krävs fortfarande MH då BPH endast finns i Sverige.