Viktig info gällande oregistrerade Broholmervalpar

Det finns en tidigare tråd på vår facebooksida som handlar om en kull oregistrerade valpar som annonseras på Blocket. För att inte tråden ska skena iväg har vi stängt av kommentarsfältet.
Vi vill dock från föreningens sida ge lite information om riskerna med att köpa en oregistrerad broholmervalp.
För att använda en broholmer i avel kräver SKK att båda föräldrarna är röntgade för HD (höftledsdysplasi) Förutom SKK:s krav har Broholmerföreningen ytterligare krav för att få annonsera en valpkull via föreningens sociala medier. Broholmerföreningen ställer krav på att båda hundarna ska vara röntgade för ED (armbågsdysplasi), att båda hundarna ska ha
genomfört en mental utvärdering, antingen MH (mentalbeskrivning hund) eller BPH (beteende- och personlighetsbeskrivning hund).
Båda hundarna ska dessutom ha fått minst bedömningen very good på en officiell utställning. Föreningen rekommenderar också att hundarna är scannade för aortastenos samt har genomgått ett färgtest.

För att gå i avel enligt föreningens krav så har alltså hundarna utvärderats gällande hälsa, exteriör och mentalitet och resultaten redovisas offentligt på SKK:s Hunddata och Avelsdata.
Det är alltid möjligt som blivande valpköpare att kolla upp resultaten gällande ovanstående hos föräldrarna och övriga släktingar till den blivande valpen. Därmed ökar chanserna att få en valp som har de bästa förutsättningarna att växa upp till en frisk och mentalt sund hund.
Om valpar födda i Sverige inte registreras i SKK så finns det alltid en anledning. Det kan till exempel bero på att föräldrarna inte uppfyller de krav SKK ställer för avel, att föräldradjuren inte är registrerade, att hundarna är för nära släkt, att tiken haft för många kullar eller är för ung/gammal. Om föräldradjuren inte är registrerade i SKK eller annat lands kennelklubb går
det heller inte att kontrollera hälsa och mentalitet i släkten.
Köper man en oregistrerad broholmer så ska man också vara medveten om att i till exempel Danmark och Norge är rasen tosa förbjuden. Den är exteriört mycket lik en broholmer. Har du en oregistrerad hund kan du inte bevisa att det är en broholmer vilket innebär att resor i dessa länder blir riskabla.

Bifogar en bild på en tosa (från SKK:s sida)