Författararkiv: Carina Einarsson Jonsson

Intresseförfrågan – Broholmerträff med nosarbete

Tyvärr fick vi ställa in den planerade Broholmerträffen i Nora nu i maj på grund av för få deltagare. Vi gör nu ett nytt försök att anordna en träff med träning och samvaro i september, men innan vi går vidare i planeringen behöver vi först ta reda på hur stort intresset är bland er Broholmerägare.

Skulle du vara intresserad av att åka på en aktivitetshelg med din Broholmer och träna på spår, personsök samt saksök?

Inga förkunskaper krävs, aktiviteterna utgår utifrån din hunds behov och nivå. Inga ålderskrav på hundarna, utan alla är välkomna. Träningsmomenten kommer att varvas med kortare teoripass. Kursledare är Martti Källmalm, Instruktör för tjänstehundar och sökhundar
Så här skulle upplägget för en helg i september kunna se ut:
Vi samlas fredag lunch och avslutar efter lunch på söndagen.
Under helgen hinner vi med totalt fyra träningspass.
Plats Åkerby Herrgård, Nora.  www.akerbyherrgard.se
Hela anläggningen är hundvänlig, såväl konferenslokalen som restaurangen.
Boende med helpension till en rimlig kostnad.
Ställplatser för husbil/husvagn är möjligt att boka.
En kursavgift tas ut per deltagande hund.
Vid ev. frågor kring träningarna kontakta Martti på mobilnr 0768-19 85 59.
Mejla senast den 31 maj din intresseanmälan till sekreterare@broholmer.se
Ange vilken helg i september (vecka 36-39) som skulle passa bäst för din/er del.
Får vi in tillräckligt många intresserade kommer en inbjudan att skickas ut i början av juni.

Viktig info gällande oregistrerade Broholmervalpar

Det finns en tidigare tråd på vår facebooksida som handlar om en kull oregistrerade valpar som annonseras på Blocket. För att inte tråden ska skena iväg har vi stängt av kommentarsfältet.
Vi vill dock från föreningens sida ge lite information om riskerna med att köpa en oregistrerad broholmervalp.
För att använda en broholmer i avel kräver SKK att båda föräldrarna är röntgade för HD (höftledsdysplasi) Förutom SKK:s krav har Broholmerföreningen ytterligare krav för att få annonsera en valpkull via föreningens sociala medier. Broholmerföreningen ställer krav på att båda hundarna ska vara röntgade för ED (armbågsdysplasi), att båda hundarna ska ha
genomfört en mental utvärdering, antingen MH (mentalbeskrivning hund) eller BPH (beteende- och personlighetsbeskrivning hund).
Båda hundarna ska dessutom ha fått minst bedömningen very good på en officiell utställning. Föreningen rekommenderar också att hundarna är scannade för aortastenos samt har genomgått ett färgtest.

För att gå i avel enligt föreningens krav så har alltså hundarna utvärderats gällande hälsa, exteriör och mentalitet och resultaten redovisas offentligt på SKK:s Hunddata och Avelsdata.
Det är alltid möjligt som blivande valpköpare att kolla upp resultaten gällande ovanstående hos föräldrarna och övriga släktingar till den blivande valpen. Därmed ökar chanserna att få en valp som har de bästa förutsättningarna att växa upp till en frisk och mentalt sund hund.
Om valpar födda i Sverige inte registreras i SKK så finns det alltid en anledning. Det kan till exempel bero på att föräldrarna inte uppfyller de krav SKK ställer för avel, att föräldradjuren inte är registrerade, att hundarna är för nära släkt, att tiken haft för många kullar eller är för ung/gammal. Om föräldradjuren inte är registrerade i SKK eller annat lands kennelklubb går
det heller inte att kontrollera hälsa och mentalitet i släkten.
Köper man en oregistrerad broholmer så ska man också vara medveten om att i till exempel Danmark och Norge är rasen tosa förbjuden. Den är exteriört mycket lik en broholmer. Har du en oregistrerad hund kan du inte bevisa att det är en broholmer vilket innebär att resor i dessa länder blir riskabla.

Bifogar en bild på en tosa (från SKK:s sida)