Förlängd svarstid på hälsoenkäten

Missade du att svara på Broholmerföreningens hälsoenkät eller påbörjat men inte slutfört den, finns det fortfarande en möjlighet att göra detta. Vi har förlängt svarstiden t o m den 21 april.  Den digitala enkäten hittar du här

Dina svar är värdefulla, tack på förhand!