Årsmöte 26 mars kl. 16:00

Broholmerföreningens årsmöte den 26 mars kl. 16:00 kommer att hållas digitalt via Zoom.

Kallelse har skickats ut via e-post men du hittar den även här.