BPH för SMHK:s raser 2024-04-20 i Götene

Skaraborgs Kennelklubb anordnar BPH för SMHK:s raser (där Broholmer ingår)
2024-04-20.

Beskrivningen utförs på Skaraborgs Kennelklubbs beskrivningsplan i Fullösa, Götene.

Kontaktperson: Bea Barck, 0702-55 98 38

Anmälan gör du via denna länk https://www.skk.se/sv/SKKK/BPH/