Broholmerföreningen har startat en youtubekanal

Broholmerföreningen har startat en youtubekanal (Broholmerföreningen Sverige/Norge). Där ligger nu samtliga BPH-momenten för två av de hundar som deltog på BPH i Vara idag. Länk