Byte av adress till föreningens hemsida

Broholmerföreningens hemsida har bytt adress från Broholmeren.org till Broholmer.se.

Även föreningens mejladresser har bytt från broholmeren.org till broholmer.se.

Båda domännamnen kommer att fungera under en övergångsperiod.