Enkät gällande hälsoläget för broholmer i Sverige och Norge

I dag har ett mejl gått ut till samtliga medlemmar i Broholmerföreningen som vi har mejladresser till. I mejlet finns en länk till en omfattande hälsoenkät som vi önskar att alla broholmerägare fyller i.

Syftet med enkäten är att vi ska få information om hur hälsoläget ser ut när det gäller broholmer i Sverige och Norge. Detta är viktigt för att veta vad föreningen bör arbeta för i framtiden.

Vissa mejladresser i vår medlemslista fungerar inte.

Om du inte har fått något mejl angående enkäten så finns det en länk HÄR. Enkäten är mycket omfattande så det är viktigt att ha gott om tid när man ska fylla i den.

Äger du fler än en broholmer är vi tacksamma om du fyller i enkäten en gång för varje hund.

Tack för hjälpen!