Information om medlemskap i SKK, SBHK och Broholmerföreningen

Det har framkommit att förändringen, när det gäller medlemshanteringen, har lett till en del missförstånd.

Broholmerföreningen är en rasklubb som, organisatoriskt, ligger under specialklubben SBHK (Svenska Bergs och HerdehundsKlubben). SBHK, i sin tur, ligger organisatoriskt under SKK (Svenska KennelKlubben).

Så har det alltid varit och detta har inte förändrats i och med förändringen av medlemshanteringen. Den enda förändring som har skett är att SKK har tagit över själva administrationen av medlemshanteringen.

Medlemskap i SKK/Länsklubb

SKK är en paraplyorganisation. Man kan inte vara medlem i endast SKK utan man väljer medlemskap i en länsklubb och/eller en rasklubb.

Vill man ställa ut på länsklubbsutställningar så måste man vara medlem i en länsklubb. Är man medlem i en länsklubb får man tidningen Hundsport. Mer information om medlemskap i en länsklubb hittar du här

Medlemskap i en rasklubb

När man blir medlem i Broholmerföreningen blir man också automatiskt medlem i SBHK och så har det alltid varit. Med ett medlemskap i rasklubben har man rätt att delta i aktiviteter (t ex utställningar) som anordnas av rasklubb och specialklubb.

Genom ett medlemskap i Broholmerföreningen stöttar du också föreningens arbete och möjliggör aktiviteter som t ex föreningens årliga läger. Broholmerföreningen består av sina medlemmar och medlemmarna är en förutsättning för att föreningen ska fortsätta existera.

Mer information om medlemskap i rasklubbar hittar du här