Kallelse årsmöte 2022

Medlemmar hälsas varmt välkomna till Broholmerföreningens digitala årsmöte

Härmed kallas du till årsmöte för Broholmerföreningen, söndagen den 27 mars 2022 klockan 11.00.
Årsmötet kommer att genomföras digitalt med Zoom. Anmälan gör du genom att skicka mejl till kassor@broholmer.se Senaste anmälningsdatum är den 23 mars.

Därefter kommer du att få ett mejl med en länk för att ansluta till mötet.
Årsmöteshandlingar kommer att läggas ut här på hemsidan, en vecka innan mötet.

Kallelse_årsmöte_2022