Kommittéer: Avelskommitté

För att fördela arbetsuppgifterna som ingår i Broholmerföreningens ansvar kommer vi att skapa några kommittéer som ska arbeta med specifika frågor.

Efter hand som dessa kommittéer är klara kommer dom att läggas upp under rubrik ”Föreningen”. Första kommittén att bli klar är avelskommittén.