Ny sida: ”Besöksfamiljer”

Under rubrik Köpa broholmer finns en ny sida som heter Besöksfamiljer

På sidan listas familjer som gärna tar mot besök av broholmerintressserade. Om du har en broholmer och vill vara med på listan, mejla till viceordforande@broholmer.se. De uppgifter som behövs är namn, ort, kontaktuppgifter samt kön och födelseår på hunden.