Översyn av SKK:s organisation

bildskk

2015 gav Kennelfullmäktige Centralstyrelsen i uppdrag att göra en förutsättningslös översyn av SKK:s organisation. Detta för att på bästa sätt kunna tillmötesgå de krav som medlemmar och klubbar uttryckt i motioner till Kennelfullmäktige under året.

I arbetet ska både klubbar och enskilda medlemmars synpunkter och önskemål inhämtas.

1017 ska Centralstyrelsen  presentera översynen för Kennelfullmäktige och föreslå eventuella förändringar av SKK:s organisation, regelverk och praxis samt en konkret tidsplan för när arbetet med en omorganisation kan påbörjas.

I länken finns åhörarkopior från de informationsträffar som SKKs organisationsutredning höll på fem olika platser i Sverige den 19 november, mötena lockade totalt ca 300 personer från flera hundra av SKKs klubbar. Länk