SBHK byter namn till SMHK

SBHK (Svenska Bergs och HerdehundsKlubben) byter, från och med 1 januari 2020, namn till SMHK (Svenska Molosser och Herdehundsklubben)

SMHK är den specialklubb Broholmerföreningen tillhör.