Stort tack till Eva Käll

Efter drygt 10 år som föreningens valpförmedlare har Eva Käll klivit av sitt uppdrag.
Med stort engagemang har hon administrerat intresselistan och förmedlat kontakter mellan valpköpare och uppfödare. Vi säger stort tack till Eva!

I avvaktan på att en efterträdare utses kommer listan med valpintressenter att administreras av styrelsens sekreterare, e-post formedlare@broholmer.se