Två Broholmervalpar – sålda

Båda valparna är nu sålda!

Kosen

Kosen

Pluggen

Pluggen

Ellen Tangen i Norge har två hanvalpar kvar i kullen från Lubbe och Amund. Priset är 12.000 NOK. Kontaktinformation och mer om föräldrarna finns i tidigare notis om Lubbe och Amund på hemsidan.