Valberedningen söker fler som vill engagera sig i Broholmerföreningens arbete

29 mars 2020 kommer Broholmerföreningen att ha nästa årsmöte. Styrelse för det närmaste året ska då väljas.

Broholmerföreningen har fyra styrelsemöten per år varav, minst, ett sker genom att vi träffas fysiskt. Resterande möten sker genom telefonkonferens.

Om någon är intresserad av att ingå i föreningens fantastiskt trevliga styrelse, eller engagera sig på annat sätt, så kontakta Eva Käll på valpformedlare@broholmer.se eller 0708 380 222. Eva Käll är, förutom valpförmedlare, sammankallande i valberedningen.