Valberedningen söker

Till dig medlem som önskar vara aktiv i vår trevliga förening eller vet någon annan som vill.       Du har fram till den 31 Januari 2021 på dig att nominera dig själv eller annan lämplig person, till styrelseuppdrag i Broholmerföreningen. Poster som skall gå till omval eller nyval är följande:

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
övriga ledamöter, Suppleanter, Revisorer och Revisorsuppleanter.

För information om vad en post i vår styrelse kan innebära, kan följande två kontaktas: Anne Lundin på viceordforande@broholmer.se eller Annika Schröder på sekreterare@broholmer.se

Förslagen till val enligt ovan, skall sändas till Valberedningen valp.broholmer@gmail.com och innehålla vilken funktion som avses, namn och kontaktuppgift, en kort presentation och uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Sammankallande valberedare

Eva Käll