Vill du engagera dig i föreningen?

Till alla medlemmar!
Inför vårt årsmöte i mars 2022, är det flera poster i vår styrelse som skall gå till omval/nyval. Har ni lust att delta lite mer aktivt i vår förening, nu styrelsen, men också inom andra områden vi önskar hjälp med, så är det väldigt välkommet. Likaså om ni har någon annan ni vill nominera till vår styrelse.

Jag behöver ha era nomineringar eller intresseanmälan senast 22-01-31, med namn och kontaktuppgifter. Poster som i styrelsen skall väljas är, Ordförande, ledamot och suppleanter.
Sänd till valp.broholmer@gmail.com

Hälsar sammankallande Valberedare, Eva Käll