2024-01-01 är sista datum för motioner till årsmötet

Alla medlemmar i Broholmerföreningen Sverige-Norge har rätt att skriva och skicka in motioner till nästkommande årsmöte.

Enligt våra stadgar ska en motion som medlem önskar få behandlad vid årsmötet 2024-03-24 vara styrelsen tillhanda senast 2024-01-01. Motionen ska vara skriflig och undertecknad. Det går utmärkt att scanna in motionen och mejla den till sekreterare@broholmer.se