Information från valberedningen

Vill du engagera dig i styrelsearbetet?

Inför vårt årsmöte är det flera poster i vår styrelse som skall gå till omval/nyval. Har du lust att delta lite mer aktivt i vår förening så är det väldigt välkommet, likaså om du har någon annan du vill nominera till vår styrelse. Det är då givetvis viktigt att den du nominerar är vidtalad och intresserad av ett uppdrag.

Poster som i styrelsen ska väljas är: Ordförande, 3 ledamöter och 4 suppleanter.

Vi behöver ha dina nomineringar eller din intresseanmälan senast 2024-01-12 med namn och kontaktuppgifter.

Sänd till valberedning@broholmer.se

Har du frågor eller funderingar, hör av dig till någon av oss i valberedningen.

Calle Jonsson 070-351 14 84
Åsa Ström 070-714 43 34
Eva Käll 070-838 02 22