Ändringar gällande medlemshantering

Från och med 181211 tar SKK över medlemshanteringen för Broholmerföreningen och övriga rasklubbar under SBHK. Inbetalningskort kommer, hädanefter, att skickas ut en gång per år till er som redan är medlemmar. För er som ännu inte är medlemmar finns länkar för att bli medlem här