Ändrade avelsregler från och med 1 januari 2019

För att bli avelsgodkänd enligt Broholmerföreningen ska hunden ha fått minst very good på en officiell utställning.

Dansk Broholmerselskab har kravet minst very good för någon av ett fåtal utvalda domare som har stor kunskap om rasen. I Danmark har man infört en åldersgräns som innebär att hunden måste få minst very good efter att den har fyllt två år.

Vid Broholmerföreningens styrelsemöte 14 oktober 2018 beslutades att införa samma åldersgräns för att hunden ska bli avelsgodkänd enligt Broholmerföreningen.

Från och med 1 januari 2019 krävs det att hunden ska ha fått minst very good på en officiell utställning efter att den har fyllt två år.

Detta påverkar inte de hundar som redan är avelsgodkända. Länk till avelsreglerna