Årsmöte 2020

Broholmerföreningens planerade årsmöte i mars blev ju inställt efter direktiv från SKK angående sammankomster.

SKK gav dispens för årsmöten fram till och med 31 augusti och alternativet var att genomföra  en förenklad variant på distans.

SKK har nu beslutat att ge generell dispens för klubbar med färre än 3000 medlemmar att skjuta på årsmötet till 2021 och då avhandla två verksamhetsår. Broholmerföreningen har valt detta alternativ vilket innebär att nuvarande styrelse sitter kvar ett år till.

Mer information från SKK angående detta hittar man här.