Kategoriarkiv: Aktiviteter

Utställning i Malmö 30 mars


I helgen var det internationell utställning i Malmö där det var 12 st deltagande broholmer, vilket är rekord i anmälda hundar. Det var några stycken som kommit från vårt grannland Danmark för att delta vilket var trevligt. Totalt var det 4 st hanar och 8 tikar som deltog i utställningen för vår ras.

     
Dagen var lång då det blev förseningar i och med att de hade med en domaraspirant på raserna som gick före oss.


Det kom förbi några människor som hade ett genuint intresse för vår härliga ras och ville veta mer om den. Alla hundar (och ägare) skötte sig exemplariskt och jag tror att vi lyckades fånga någras intresse.

Vill även passa på att rikta ett stort tack till Gina Johansson som tog bilder på hundarna när jag ”blev tvungen” att springa med Preben.

Efter en trevlig dag med trevliga människor och härliga hundar så rullade vi hemåt igen för att framöver ta oss an nya utmaningar

   
BIR blev Zenta och BIM blev Bjerregaards Frode

Övriga resultat:

HANAR
UNGHUNDSKLASS
704 Bjerregaards Frode SE55263/2017 Excellent CK CERT CACIB BIM
ÖPPEN KLASS
705 Höjmarksgaardens Hugin DK04203/2017 Very Good
706 Landkildens Birk DK17639/14 Excellent

CHAMPIONKLASS
707 NORD UCH SE V-18 Brombasken Bolde SE28501/2015 Excellent CK R-CACIB

TIKAR
JUNIORKLASS
708 Broholmerskogens Adele SE35864/2018 Excellent
709 Grimbergen DK03242 Excellent
710 Höjmarksgaardens Saga SE50514/2018 Very Good

UNGHUNDSKLASS
711 Bjerregaards Flora DK14476/2017 Excellent
712 Zenta DK08013/2017 Excellent CK CERT CACIB BIR

ÖPPEN KLASS
713 Broholmerskogens Hjördis SE40094/2017 Very Good
714 Laika DK11727/2016 Excellent CK R-CERT R-CACIB
715 Landkildens Maude DK04327/2017 Excellent CK

Hälsningar Annika.

Förändringar i styrelsen 2019

Idag hölls Broholmerföreningens årsmöte på Vätterleden. Glädjande nog kom 17 personer trots att vi i år enbart hade styrelsemöte.

Vissa förändringar skedde när det gäller styrelsen. Avgår gör Patrik Martinsson, Mona Elisabeth Sörå och Irja Solner. Vi tackar dom för det arbete dom lagt ner i styrelsen.

Tillkom gjorde Per Schröder-Hörnell

Styrelsens sammansättning:

Ordförande: Maria Stengaard
Vice ordförande: Anne Lundin
Sekreterare: Annika Schröder
Kassör: Per Schröder Hörnell
Ledamot: Maria Ohlsson
Suppleant: Mikael Klingsander
Suppleant: Linda Vasel
Suppleant: Anniken Sander
Suppleant: Ulrika Dahlberg

Årsmötesprotokollet publiceras så snart det är justerat.

 

Årets läger på Gammelkroppa

Årets läger kommer att hållas 6-8 september.

Vi följer det lyckade konceptet från tidigare år med tipspromenad och lotter med fina priser, föreläsning (I år blir det massagekurs med teoretisk föreläsning och praktik), inofficiell utställning samt fantastisk mat och trevligt umgänge.

Mer information samt anmälningsblankett kommer senare.

Årsmöte 2019


Årsmötet 2019 kommer att hållas på Vätterleden 24 mars från klockan 11:00.

I år prövar vi att ha årsmötet utan några andra aktiviteter.

Broholmerföreningen bjuder på fika så vi vill gärna veta hur många som kommer. Anmälan kan ske antingen genom att trycka på ”kommer” på vårt evenemang på facebook eller genom att mejla till Annika på sekreterare@broholmer.se

Årsmöteshandlingarna kommer att läggas ut här på hemsidan samt på föreningens facebooksida senast tre veckor innan årsmötet.

Vi hoppas att riktigt många kommer!

SBHK:s utställning i Moheda

Annandag jul hade SBHK sin traditionella utställning i Moheda bollhall. Utställningen var officiell för de raser som ligger under SBHK och inofficiell för alla andra raser.


Det deltog sju broholmer.


BIR blev Landkildens Elvira som, dessutom, blev BIS 2! Det är inte ofta en broholmer placerar sig i BIS-finalen. Stort grattis!

Landkildens Maude blev 2:a bästa tik och fick sitt första svenska cert. Landkildens Röja blev 3:e bästa tik med CK.


BIM blev Brombasken Bolde (Preben)


Brombasken Ivox blev 2:a bästa hane med cert och blev därmed svensk utställningschampion. Stort grattis!

Bjerregaards Frode fick excellent. Honeycup´s Folke fick fin kritik men ingen bedömning då han saknar godkänd testikelstatus.


Det blev en lång dag som avslutades med den officiella BIS-finalen.

Det är jättekul att allt fler broholmer deltar på utställningar! Med ett ökat antal valpar födda och planerade hoppas vi att vi blir ännu fler i framtiden.

 

 

 

Information om BPH (Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund)

Text: Helena Frögéli, Åsa Lindholm

Beteende och personlighetsbeskrivning hund – också för din hund!

Beteende-och personlighetsbeskrivning hund, BPH, är Svenska Kennelklubbens egen mentalbeskrivning. Den är utformad för att passa alla hundar och raser och har en god koppling till våra hundars vardagsbeteende. Idag har runt 16000 hundägare gått BPH med sin hund – gör det du också!

”Det var jätteroligt, jag trodde inte att min hund var så modig!”, ”Oj, vad glad hon blev när testledaren lockade på henne”, ”Min hund är en cool typ – nu vet jag att det stämmer!”, ”Min hund är ibland lite ängslig, men hon blir trygg nära mig”.

Ja, många av de hundägare som går BPH med sina hundar upplever det som en både rolig och lärorik stund tillsammans. Ibland visar hunden sidor man inte hade en aning om, andra gånger får man bekräftat det man har sett hemmavid.

BPH beskriver hundens egenskaper och beteenden. Hunden och hundägaren går tillsammans en bana med olika moment samtidigt som hundens reaktioner noteras av en beskrivare som för in sina iakttagelser i ett protokoll. Ingen träning eller förkunskaper behövs, varken hos hunden eller hundägaren.

BPH-beskrivningen ser exakt likadan ut för alla hundar. I protokollet för BPH beskrivs hundens intensitet i reaktionen i de olika momenten, ibland också hur länge hunden agerar. Däremot görs ingen som helst värdering av vad som är bra, mindre bra eller rentav dåligt. På vilken nivå, det vill säga med vilken intensitet och med vilket intresse en hund av en viss ras helst bör reagera och agera, är special- och rasklubbens, uppfödarnas och hundägarnas uppgift att diskutera. Med andra ord finns det inget färdigt facit för vad som är rätt eller fel. Hundraser ska vara olika – inom våra raser finns en unik variation!

Beteende – och personlighetsbeskrivning hund, BPH, innebär att vi får ökad kunskap om såväl enskilda hundar som våra olika hundraser. Vi ser dessutom skillnader i beteenden inom en ras, något som ger uppfödarna underlag för avelsurval. Som hundägare lär du känna din hund ännu lite bättre, till exempel var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran. Beskrivningen kan också ge en förklaring till uppträdande och agerande som uppfattas som krävande eller oönskade hos en hund. BPH säger inte allt om en hund men bidrar med en hel del information.

I SKK e-tjänst Hunddata noteras att beskrivningen är genomförd. Din hunds hela resultatet hittar du i e-tjänsten SKK Avelsdata.

BPH gör du som vill veta mer om din hund! För din rasklubb och för avelsarbetet i just din ras är varje hund som deltar viktig!

DÄRFÖR BETEENDE- OCH PERSONLIGHETSBESKRIVNING HUND, BPH!

Varje år går flera tusen hundar SKKs Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH. Resultaten rapporteras in till SKK online och en stor mängd information om hundar och hundraser samlas i SKKs stambok. Men vem har nytta av informationen och hur kan den användas?

När en hund går BPH noterar beskrivaren sina iakttagelser i ett elektroniskt protokoll och uppgifterna skickas direkt till Svenska Kennelklubben. Redan inom några dagar finns hundens protokoll, spindeldiagram och den sammanfattande beskrivningen på SKKs e-tjänst Avelsdata.

I Avelsdata redovisas också uppgifter och statistik på rasnivå. Det innebär att det går att se hur många inom en ras som deltagit på mentalbeskrivning, hur många som valt att göra BPH-banans frivilliga skottmoment, hur många som avbrutit beskrivningen, med mera.

STANDARDISERING GER SÄKERHET

Under utvecklingen av BPH har extra stor tyngd lagts på att få såväl bana som funktionärsinsatser att bli så enhetliga som möjligt. Styrkan hos standardiserade beskrivningar, oavsett vad de beskriver, är att de görs enligt ett fastställt koncept och därför likadant varje gång.

Tack vare denna samstämmighet kommer de skillnader vi ser i beskrivningarna att bero på hundarnas olika beteenden och inte på yttre omständigheter. Eftersom resultaten från varje hund som beskrivits stambokförs, samlas information som möjliggör jämförelser mellan såväl individer som avkommegrupper. Det gör att resultaten kan fungera som ett verktyg för selektion i avelsarbetet.

Ytterligare en fördel är att beskrivningen ger oss ett gemensamt, i etologiska sammanhang vedertaget, språk för hur vi pratar om hundars mentala egenskaper. Det gör att vi har goda förutsättningar att mena samma sak när vi talar om hundars beteendeegenskaper – vi kan förstå varandra.

Studier har visat att de moment som hundarna genomgår i BPH har en stark koppling till beteenden i vardagen. Det har man kunnat konstatera bland annat genom att låta hundägare svara på en omfattande enkät i samband med beskrivningen. I praktiken betyder det att en hund som är ängslig på BPH-planen tenderar att vara det också vardagslivet, precis som den hund som inte gillar höga ljud, till exempel BPH-banans skrammel och skott, inte gör det annars heller.

BPH OCH AVELSARBETET

Redan när BPH utvecklades var ett av de uttalade syftena att ge klubbar och uppfödare ett verktyg för att lättare kunna selektera för mentala egenskaper i avelsarbetet.

Precis som t ex höftledsdysplasi styrs hundens mentala egenskaper av flera olika gener, vi säger att det är kvantitativa egenskaper. Ifråga om BPH-resultaten framträder den säkraste bilden av till exempel tilltänkta avelshundars mentala egenskaper om hänsyns tas inte bara till den aktuella hunden, utan även till nära släktingars och tidigare avkommors beskrivningar. Detta ger en mer rättvisande uppfattning om vad hunden ifråga kan förväntas nedärva. Ju fler hundar som mentalbeskrivs desto mer användbara blir BPH-resultaten.

Arvbarhet är ett mått på hur enkelt/svårt det är för en uppfödare att förändra en egenskap genom avel. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har gjort genetiska studier som visar goda arvbarheter för de egenskaper hos hundarna som beskrivs vid BPH. Detta stämmer väl med intentionen att BPH ska kunna fungera som ett verktyg i avelsarbetet.

ATT UVECKLA/FÖRÄNDRA, ATT BEVARA

Utifrån resultatredovisningen i SKK Avelsdata (protokoll, spindeldiagram, sammanfattande beskrivning) kan klubben/uppfödarna få en bild av hur rasen ser ut i nuläget. Det ger också möjlighet att fundera/diskutera vilka beteenden och reaktioner som är önskvärda och uppmärksamma eventuella förändringar som sker över tid. I förlängningen kan det också ha ett värde att ha hundrasers mentalitet dokumenterad ur ett samhälls- och debattperspektiv.

BPH är inte bara ett instrument för att tydliggöra, och om klubben/rasfolket så anser motiverat, förändra mentaliteten inom en ras. Hos de hundraser där mentaliteten betraktas som allmänt god är det naturligtvis viktigt att se till att de önskvärda egenskaperna bevaras. Genetiken fungerar på så sätt att egenskaper som inte uppmärksammas i avelsarbetet kommer att förändras slumpmässigt. BPH fyller en funktion också för att bevara det som är bra!

FLER RESURSER

De data som samlas om hundar som genomgår BPH kan ge oss ännu mer information. När en ras har kommit upp i 200 beskrivna individer gör SKK/ Kommittén för hundars mentalitet, KHM, en analys av det samlade resultatet. Utöver en tolkning av rasens spindeldiagram och de enskilda spindelarmarnas innebörd, innehåller analysen stapeldiagram över spridningen i beteenden vid varje delmoment av beskrivningen. KHM gör i dokumentet en reflektion över de resultat som syns och tar upp förslag till diskussionspunkter. Dokumentet sänds till special- och rasklubben och kan utgöra ett underlag för samtal om mentalitet och vid framtagandet av mål och strategier i mentalitetsarbetet.

Som en resurs för SKKs special- och rasklubbar fungerar Mentalpoolen. Mentalpoolisterna kan anlitas till exempel vid uppfödarmöten, som stöd inför revidering av de Rasspecifika avelsstrategierna, för att redovisa BPH-resultat m m. För den klubb som vill anordna mentalkonferenser finns ekonomiskt bidrag att söka från KHM.

Inom en del raser finns en väl etablerad tradition att meritera på utställning och funktionsprov. Däremot är det kanske inte lika vanligt att man beskriver eller samlar fakta om hundarnas mentalitet och eller lägger vikt vid att få den dokumentationen inlagd i SKKs centrala databas. Detta trots att registrerad information om mentalitet ur många aspekter kan vara till nytta både för uppfödare och hundägare.

För att premiera de uppfödare som har många beskrivna hundar av sin uppfödning finns det möjlighet att ansöka om ett kostnadsfritt BPH-uppfödardiplom. För att erhålla diplomet fordras kennelnamn, att ansökan gäller en och samma ras och att minst fem hundar är beskrivna med ”Genomförd BPH”, det vill säga att hundarna inte har avbrutits under beskrivningen.

Läs mer om BPH och anmäl dig på www.skk.se/bph

Stockholm Hundmässa

Broholmerföreningen har två år i rad haft en rasmonter på Stockholm Hundmässa.

Att delta är mycket roligt men innebär också mycket arbete och det är inte helt lätt att rekrytera personer som är villiga att delta.

Föreningens styrelse har därför bestämt att vi avstår från att delta med en monter detta år och återkommer 2019 då vi hoppas att flera av föreningens medlemmar är villiga att göra en insats.

Gammelkroppa 2018

Helgen 7-9 september hade Broholmerföreningen, för andra året i rad, läger på Gammelkroppa Skogsskola och Konferens utanför Filipstad.

Deltog gjorde 29 personer och 25 hundar, varav drygt 10 var valpar.

De flesta anlände på fredagseftermiddagen som ägnades åt tipspromenad, trevlig samvaro och (som alltid på Gammelkroppa) fantastiskt god mat.

Efter frukost på lördagen hade vi spårkurs med Yvonne Magnusson som vi tackar för att hon ställde upp med så kort varsel.

Efter en kort teoretisk genomgång gick vi ut i skogen där vi fick pröva på att lägga spår till varandra i regnet som verkligen öste ner.

Efter lunch fick alla som ville gå ett spår med sin hund. De flesta hundar som deltog var nybörjare och, framför allt, valparna tyckte det var spännande även om de inte riktigt förstod vad som förväntades av dem.

Eftermiddagen ägnades åt mer trevlig samvaro och i det sköna vädret kunde vi sitta ute medan valparna lekte i en komposthage.

Vid middagen på kvällen var det prisutdelning. Dels utsågs vinnarna av tipspromenaden och dels drogs vinster till de lotter som föreningen sålt under helgen.

Vinstbordet var mycket generöst. Mycket tack vare sponsring från Arken Zoo i Malmö och Pias Hund och Fritid i Alingsås.

På söndagen var det dags för inofficiell utställning där  Carina Andersson Rapp dömde.

Carina tyckte att de valpar som ställdes ut såg mycket lovande ut och att det bådar gott inför rasens framtid.

Carina höll ”öppen kritik” vilket alltid är intressant och gör att även de som inte ställer ut sina hundar känner sig delaktiga i vad som sker.

BIR-valp blev Hoksel Garm och BIM-valp blev Broholmerskogens Luna.

Bästa veteran blev Sejsligs Karla som också blev BIM. BIR blev Brombasken Bolde.

Vi tackar alla hundar och människor som gjorde helgen fantastiskt trevlig och hoppas vi ses igen 6-8 september 2019.

 

Rasmonter 2018


Stockholm hundmässa är i år 8-9 december.

Broholmerföreningen har, de senaste två åren, deltagit med en rasmonter.

Om vi ska delta även detta år så behövs det fler engagerade deltagare.

Att stå i rasmontern är mycket roligt men också krävande både för hundar och ägare. Det krävs därför att ganska många deltar så att varje pass inte blir för långt. Det behövs också några som är villiga att engagera sig lite i förberedelser och efterarbete.

Om du är villig att engagera dig på något sätt kontakta Annika Hörnell Schröder på sekreterare@broholmer.se eller Maria Stengaard på ordforande@broholmer.se

Länk till information om mässan.