Anmälan öppen till BPH den 25 september i Skåne

Nu är anmälan öppen för BPH, den 25:e september utanför Höör. Vid många anmälda kan det bli aktuellt att vi även håller ett tillfälle dagen efter, 26/9. Beskrivningen kommer genomföras på en helt inhägnad gräsplan med ostört läge.
Anmälan görs via länk: https://sshk.berner.nu/boka-tillfalle/