Årsmötet 2018

Protokollet från årsmötet 2018 finns nu på sidan Protokoll och stadgar.

På årsmötet informerades om en förändring gällande depositionsavgifterna.

Tidigare har man, vid köp av broholmervalp, betalat en depositionsavgift på 2000 kronor som Broholmerföreningen har förvaltat. Depositionsavgiften har betalats tillbaka till ägaren då hunden har genomfört MH/BPH samt röntgat höfter och armbågar.

Från och med 180101 betalar man inte längre in någon depositionsavgift till föreningen. Det är nu upp till varje enskild uppfödare att välja att ta ut och administrera en eventuell deposition.

Broholmerföreningens medlemshantering kommer under året att övergå i SKK:s administration. Mer information om det kommer senare.

Broholmerföreningen har haft samma medlemsavgift under många år och vid årsmötet beslutades om en höjning till 300 kronor från och med 2019. Skillnaden i avgift mellan broholmerägare och icke broholmerägare tas bort. Avgiften för familjemedlemmar höjs till 100 kronor. Med dessa höjningar ligger Broholmerföreningen på samma nivå som övriga rasklubbar under SBHK.

På årsmötet informerade SBHK:s ordförande Carina Nilsson om att Broholmerföreningen nu är den rasklubb under SBHK som har flest medlemmar vilket är fantastiskt roligt.